Wynajem na potrzeby magazynów

Regulacja temperatury wewnętrznej w magazynach

Kontrola temperatury i wilgotności powierzchni magazynowych jest nieodzowna w celu zapewnienia właściwych warunków przechowywania oraz sprzyjających warunków pracy. Większość przechowywanych towarów, takich jak urządzenia elektroniczne, papier lub artykuły łatwo psujące się, należy przechowywać w kontrolowanych warunkach otoczenia. W przypadku artykułów farmaceutycznych konieczne jest prowadzenie ścisłego monitoringu powierzchni magazynowych. Niekontrolowane skoki wilgotności i temperatury mogą mieć poważny wpływ na jakość przechowywanych środków medycznych, powodując utratę ich przydatności do użytkowania lub wywołując niebezpieczeństwo w wyniku ich zastosowania.

Kompleksowe podejście do klimatyzowania magazynów ma na celu wsparcie w uzyskaniu zakładanych działań operacyjnych przy jednoczesnym zachowaniu optymalizacji warunków panujących w magazynie, a także przyczynia się do zwiększenia komfortu pracy pracowników.

Rozwiązania dopasowane do wymogów magazynu

  • Inżynierowie firmy Trane współpracują z zespołem operacyjnym klienta w celu przeprowadzenia dogłębnej analizy specjalnych wymagań w zakresie chłodnictwa.
  • Odpowiedni dobór urządzeń chłodniczych do wymaganej wydajności chłodniczej.
  • Dostawy i montaż wynajmowanych agregatów przebiegają tak, aby bezproblemowo dopasować się do systemu pracy magazynu.

Wyszukaj dodatkowe materiały dotyczące produktów: Litweb

Zadzwoń, aby wynająć agregat już dziś

+48 660 466 100

 

Formularz szybkiej oferty