Trane dla inżynierów

Pomoc w obsłudze klientów

Ta strona powstała, aby ułatwić inżynierom budowlanym doradzanie klientom w zakresie rozwiązań HVAC, które jak najlepiej spełnią ich oczekiwania. Jest to miejsce, w którym można zapoznać się z nowymi produktami, systemami i rozwiązaniami Trane oraz z najnowszą literaturą.

Zgromadzone materiały powinny umożliwić skuteczne przekazanie klientom informacji dotyczących oceny potrzeb w zakresie HVAC oraz przekonać ich, że zintegrowane systemy, układy sterowania i usługi firmy Trane zapewniają długotrwałą jakość i spełnienie norm ekologicznych, gwarantując jednocześnie wysoki zwrot z inwestycji.

Pomoc klientom w spełnieniu ich potrzeb

Firma Trane jest jednym z czołowych światowych dostawców systemów HVAC i elementów sterujących, której podejście jest definiowane przez nieprzerwane innowacje i inteligentne rozwiązania dostosowane do różnych budynków i procesów przemysłowych.

Uważamy, że zintegrowane rozwiązania systemowe i dotyczące usług zwiększają wydajność budynku, poprawiają jakość życia ich mieszkańców i pomagają właścicielom budynków spełnić specyficzne cele związane z działaniem firm.

Zarządzanie całym cyklem życia

Właściciele budynków zwracają obecnie coraz większą uwagę na koszty energii, konserwacji, usług i inne czynniki, które mogą łącznie stanowić nawet 80% całkowitych kosztów związanych z eksploatacją. Dlatego właśnie firma Trane oferuje wsparcie na każdym etapie cyklu życia systemów HVAC.

Na etapie planowania i tworzenia koncepcji posiadamy wiedzę techniczną  oraz znajomość różnych typów budynków na konkretnych rynkach, dzięki czemu nasze specyfikacje będą dostosowane do potrzeb, aby zapewnić najwyższą sprawność.

Na etapie projektowania nasza szeroka oferta sprzętu i urządzeń sterowania zapewnia rozwiązania spełniające wszystkie potrzeby. Potwierdzeniem stałego zaangażowania firmy Trane we wprowadzanie innowacji są wprowadzone niedawno do sprzedaży nasze agregaty chłodnicze chłodzone powietrzem Flex Series i Sintesis eXcellent oraz chłodzone wodą agregaty XStream. Ponadto ostatnio poszerzona oferta agregatów wielorurowych z funkcją Trane Balance jest jednym z przykładów naszej skuteczności w dostarczaniu ekologicznych rozwiązań do instalacji wymagających równocześnie chłodzenia i ogrzewania.

Na etapie instalacji nasza oferta usług rozruchu zapewnia, że nowe urządzenie lub system zostaną prawidłowo zainstalowane i będą spełniać parametry zawarte w specyfikacjach.

Wreszcie pełna oferta obsługi posprzedażowej oraz rozbudowana sieć serwisowa Trane zapewnia części i usługi spełniające konkretne wymagania. Od monitorowania i konserwacji po modernizację i wymianę, możemy pomóc systemom HVAC pracować z maksymalną wydajnością przez cały okres eksploatacji budynku.

Działanie na rzecz budynków wysokowydajnych

Wielu właścicieli budynków poszukuje obecnie sposobów na obniżenie kosztów i zużycia energii w celu zmniejszenia ich wpływu na środowisko i wykorzystania budynków do osiągnięcia kluczowych celów biznesowych. Firma Trane oferuje szeroką gamę rozwiązań modernizacji, które usprawniają działanie budynku na poziome komponentów i instalacji, aby zwiększać wydajność systemów HVAC klienta, mierzoną głównymi wskaźnikami:  Sprawność, niezawodność i poszanowanie środowiska naturalnego. Dowiedz się więcej o Trane Building Advantage.