Narzędzie doboru produktów HVAC

Lista skrócona0
E-mail

Wydajność chłodzenia  (kW)

CGA
Spiralne agregaty chłodzone powietrzem

Flex Series
Spiralne agregaty chłodzone powietrzem

Conquest CGAX
Chłodzony powietrzem spiralny agregat chłodniczy

CGCM
Wewnętrzny chłodzony powietrzem spiralny agregat chłodniczy

CGWN/CCUN
Agregaty chłodzone wodą i bezskraplaczowe agregaty spiralne

CGCL
Wewnętrzny chłodzony powietrzem spiralny agregat chłodniczy

CGWH/CCUH
Agregaty chłodzone wodą i bezskraplaczowe agregaty spiralne

CGAM AquaStream™ 3G
Spiralne agregaty chłodzone powietrzem

RTWD Series R™
Agregaty chłodzone wodą i bezskraplaczowe agregaty śrubowe

RTUD Series R™
Agregaty chłodzone wodą i bezskraplaczowe agregaty śrubowe

RTAD
Agregaty śrubowe chłodzone powietrzem

Sintesis RTAF
Agregat śrubowy chłodzony powietrzem

RTAC Series R™
Agregaty śrubowe chłodzone powietrzem

Stealth RTAE
Agregat śrubowy chłodzony powietrzem

Sintesis Advantage CGAF
Agregat odśrodkowy wysokiej prędkości chłodzony powietrzem

Sintesis eXcellent GVAF
Agregat odśrodkowy wysokiej prędkości chłodzony powietrzem

RTHD evo Series R™
Agregat śrubowy chłodzony wodą

XStream RTWF
Agregaty śrubowe chłodzone wodą

XStream RTHF
Agregaty śrubowe chłodzone wodą

CenTraVac™ CVGF
Chłodzony wodą odśrodkowy agregat chłodniczy

eCTV CenTraVac™ CVHH/CDHH
Chłodzony wodą odśrodkowy agregat chłodniczy

CMAB
Agregaty wielorurowe ze sprężarką typu scroll

RTMA
Agregaty wielorurowe ze sprężarką śrubową

RTMA
Agregaty wielorurowe ze sprężarką śrubową

Wydajność grzewcza  (kW)

CXAM AquaStream™ 3G
Rewersyjne pompy ciepła typu powietrze-woda, ze sprężarką spiralną

CXA
Rewersyjne pompy ciepła typu powietrze-woda, ze sprężarką spiralną

Flex Series
Pompa ciepła powietrze-woda ze sprężarką typu scroll

Conquest CXAX
Pompa ciepła powietrze-woda ze sprężarką typu scroll

CXCM
Pompa ciepła powietrze-woda ze sprężarką typu scroll

CGWH
Pompa ciepła typu woda-woda ze sprężarką typu scroll

CGWN
Pompa ciepła typu woda-woda ze sprężarką typu scroll

RTWD
Pompa ciepła typu woda-woda ze sprężarką śrubową

CXAO
Rewersyjne pompy ciepła typu powietrze-woda, ze sprężarką spiralną

RTXB
Rewersyjna pompa ciepła typu powietrze-woda ze sprężarką śrubową

XStream RTWF
Pompa ciepła typu woda-woda ze sprężarką śrubową

CMAB
Agregaty wielorurowe ze sprężarką typu scroll

RTMA
Agregaty wielorurowe ze sprężarką śrubową

Wydajność chłodzenia  (kW)

CMAB
Agregaty wielorurowe ze sprężarką typu scroll

RTMA
Agregaty wielorurowe ze sprężarką śrubową

Wydajność chłodzenia  (kW)

Agregaty skraplaczowe RAUL
Sprężarki typu scroll

Agregaty skraplaczowe RAUS/RAUX
Sprężarki typu scroll

Przepływ powietrza  (m³/h)

CLCF Climate Changer™ do zastosowań komfortu
Centrala klimatyzacyjna

CLCF Climate Changer™ do szpitali i laboratoriów
Centrala klimatyzacyjna

Jednostki CCTA-CCTB do zastosowań dopasowanych do potrzeb klienta
Centrala klimatyzacyjna

CCEB do szpitali i laboratoriów
Centrala klimatyzacyjna

Jednostki CCEB do zastosowań dopasowanych do potrzeb klienta
Centrala klimatyzacyjna

Wydajność chłodzenia  (kW)

Voyager I

Airfinity™ Solar

Airfinity

Voyager II

Voyager III

Wydajność chłodzenia  (kW)

UniTrane™ W-Line

1-drożny CFAS/CFAE
Klimatyzator kasetonowy

UniTrane™ Harmony FCAS/FCAE/FVAS/FCAE/FKAE/FKAE
Klimakonwektor

Czterodrożny CWS/CWE
Klimatyzator kasetonowy

UniTrane™ B-Line

UniTrane™ D-Line

Wydajność chłodzenia  (kW)

Agregat ze sterowaniem precyzyjnym Jupiter

Agregat ze sterowaniem precyzyjnym Mercury

Agregaty skraplaczowe ze sterowaniem precyzyjnym

Wydajność chłodzenia  (kW)

TVR-5G zewnętrzny

Zastosowania do sterowania budynkiem  

OptiPlant
Sterowanie instalacją agregatów chłodniczych

Rozwiązania pomiarów EnerView
Sterowanie instalacją agregatów chłodniczych

Chiller Plant Manager
Sterowanie instalacją agregatów chłodniczych

Tracer™ Concierge
Rozwiązanie dla małych systemów HVAC

Sterownik Tracer™ SC
Rozwiązanie dla małych i średnich budynków

Tracer™ Ensemble
Rozwiązanie dla dużych systemów