Europejskie centrum badawcze urządzeń HVAC

Nieustające innowacje, niedościgniona wiedza, olbrzymie zaangażowanie i ponad 100 lat doświadczenia w projektowaniu i produkcji urządzeń HVAC. Jest to zobowiązanie firmy Trane, którego efekty widać od razu w naszym dużym europejskim centrum badawczym urządzeń HVAC. Kompletne badania gwarantują, że zamontowana instalacja będzie spełniać najwyższe wymagania dotyczące wydajności. 

Producenci HVAC przeprowadzają standardowe badania Eurovent, które cieszą się uznaniem w branży. Jednak rzeczywiste warunki pracy mogą się znacznie różnić, ponieważ każde zastosowanie jest inne, a standardowe testy często nie dają potwierdzenia, że urządzenie będzie pracować dokładnie tak, jak życzy sobie klient. Dlatego właśnie firma Trane zaprojektowała i wybudowała najwyższej klasy centrum badań, umożliwiające sprawdzenie zachowania urządzenia w warunkach określonych przez klienta.  

 

Nowe Europejskie Laboratorium Badawczo-Rozwojowe Trane w Epinal we Francji jest wyposażone w urządzenia pozwalające na sprawdzenie wydajności wszystkich produktów firmy, w tym również agregatów dużej mocy, pomp ciepła powietrze-woda oraz agregatów wielorurowych. Niezależnie od temperatury otoczenia istnieje możliwość symulowania skrajnych temperatur od -25 do +55°C.

Centrum badawcze Trane zostało stworzone jako miejsce do sprawdzania osiągów nowych produktów w trakcie opracowywania. Może ono symulować w szerokim zakresie warunki, w jakich pracują urządzenia HVAC.

Zanim urządzenie opuści zakład produkcyjny, jego działanie sprawdzane jest w takich warunkach, w jakich ma pracować po zainstalowaniu. Klienci firmy Trane mogą obserwować swoje nowo zakupione urządzenia podczas badań w określonych przez siebie warunkach eksploatacji i otoczenia.

Europejskie centrum badawczo-rozwojowe firmy Trane spełnia wszystkie wymogi norm branżowych, co daje gwarancję przestrzegania procedur, pomiarów i warunków testowych i zapewnia naszym klientom wiarygodne i odpowiednio certyfikowane wyniki. Najczęściej stosowane normy:

 • EN 14511: Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia – Metody badań
 • EN 14825: Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia – Badanie i ocena w warunkach niepełnego obciążenia oraz obliczanie wydajności sezonowej
 • ISO 3744: Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej
 • ISO 9614: Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego
 • ISO 13253: Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów natężenia dźwięku
 • EN 1886: Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – Właściwości mechaniczne

Obiekt badawczy umożliwia dokonywanie opcjonalnej certyfikacji Eurovent chłodzonych powietrzem agregatów wody lodowej o mocy powyżej 600 kW.

Ponadto, aby mieć pewność, że nasze badania spełniają, a nawet przewyższają wymagania w zakresie dokładności, aparatura kontrolna jest legalizowana przez laboratorium metrologiczne Trane, z zapewnieniem identyfikowalności zgodnie z normami krajowymi (Cofrac).

Firma Trane dysponuje największą w branży gamą pakietów badawczych i możliwości sprawdzania wydajności urządzeń. Obejmuje ona:

 • Standardowe badania Eurovent
 • Stanowiska badań indywidualnych
 • Stanowiska badań z obciążeniem częściowym
 • Badania poziomu hałasu
 • Badania odzysku ciepła i pomp ciepła
 • Chłodzenie swobodne
 • Próby z zastosowaniem glikolu
 • Zmienny przepływ pierwotny
 • Rozruch w stanie zimnym
 • Szybkie ponowne uruchomienie
 • Spadek ciśnienia
 • Możliwości rozładunku
 • Sprawdzenie poziomu bezpieczeństwa urządzenia.

W centrum badawczym Trane w Epinal znajduje się komora klimatyczna o kubaturze 5000 m3 wyposażona w zaawansowane urządzenia do kontroli temperatury i wilgotności. Dzięki temu możemy symulować w szerokim zakresie różne warunki pracy, aby zapewnić możliwość potwierdzenia wydajności całej oferty Trane, w tym również agregatów dużej wydajności, pomp ciepła typu powietrze-woda i agregatów wielorurowych.

Wymiary komory

 • Długość: 21 m
 • Wysokość: 12,5 m
 • Szerokość: Całkowita = 20m; Skuteczna = 9 m
 • Maksymalny rozmiar urządzenia: 16 x 3,5 x 3,5 m

Zakres eksploatacji

 • Temperatura powietrza wlotowego T°: -25/+55°C
 • Temperatura wody wypływającej T°: -12/+65°C (poniżej 4°C – glikol)
 • Wilgotność: 10–90% maks. przy 7°C – termometr suchy

Uwaga: Dopuszcza się maksymalną zmianę temperatury powietrza wynoszącą 30°C w danym dniu

Zakres mocy

 • Agregaty chłodzone powietrzem od 200 do 1700 kW w warunkach Eurovent (12/7°C - 35°C)
 • Agregaty chłodzone wodą od 200 do 1450 kW w warunkach Eurovent (12/7°C - 30/35°C)
 • Agregaty z pompami ciepła od 200 do 1000 kW w warunkach Eurovent (40/45°C - 7/6°C)

Uwaga: Maksymalna moc badana w laboratorium jest zależna od warunków badań. W przypadku badań poza zakresem standardowych warunków laboratorium musi sprawdzić wykonalność badania.