Handel detaliczny

Kontrola klimatu i optymalne warunki do robienia zakupów

Tworzenie doskonałej atmosfery

Firma Trane posiada doświadczenie w branży detalicznej, począwszy od zwykłych sklepów po nowoczesne centra handlowe. Wiemy, że potrzeby w dziedzinie zarządzania temperaturą, wilgotnością i wentylacją w sklepach są inne niż w pozostałych budynkach. Korzystając z naszego doświadczenia, możemy pomóc w zidentyfikowaniu konkretnych obszarów poprawy energetycznej i komfortu, a także zapewnić obsługę budynków na projektowanych poziomach.

A dzięki strategii działania w sytuacjach kryzysowych i przy wykorzystaniu zasobów naszego sprzętu oraz techników ds. sterowania możemy pomóc w zmniejszeniu ryzyka strat w sprzedaży, jakie mogą powstać w wyniku awarii systemu zapewniającego komfort.

Oferowany system

System zarządzania budynkiem (BMS) firmy Trane przeznaczony do małych obiektów handlowych wymaga jedynie zaprogramowania kilku parametrów. Dzięki możliwości komunikacji sieciowej urządzeń HVAC firmy Trane system BMS może zidentyfikować połączone urządzenia, utworzyć odpowiednią bazę danych i automatycznie uruchomić zaprogramowane fabrycznie funkcje, takie jak: ustawienia czasowe według pory dnia, automatyczny reset wartości zadanych, zarządzanie strefowe czy alarmowanie praktycznie w systemie bezobsługowym.

Oferujemy odpowiednie oprogramowanie do personalizacji interfejsu. System charakteryzuje się zwartą konstrukcją, a jego instalacja nie wymaga dużych nakładów pracy. Urządzenia firmy Trane korzystają ze standardowego protokołu otwartego, który jest często używany w budynkach handlowych.

Korzyści z korzystania z rozwiązań jednego producenta

Oferowany przez firmę Trane system otwiera przed użytkownikiem nowe możliwości, ponieważ każdy jego element pochodzi od jednego producenta. Kontakt odbiorcy tylko z jedną firmą znacznie ułatwia koordynację dostaw urządzeń, wdrażanie i precyzyjną regulację. Najważniejszą zaletą jest doskonała znajomość wszystkich podzespołów systemu, co pozwala pracownikom firmy Trane na jego sprawne wdrażanie i szybkie reagowanie na potrzeby klienta.

Oszczędność energii

Różnorodne fabrycznie zaprogramowane funkcje, takie jak reset wartości zadanych, ustawienia czasowe według pory dnia oraz cykle pracy, stanowią integralną część systemu i mogą być ze sobą powiązane w celu zwiększenia wydajności energetycznej systemu i umożliwienia niemal bezobsługowego zarządzania komfortem w budynku. System firmy Trane jest łatwy w montażu, konfiguracji i użytkowaniu. Dzięki temu aktualizacja, codzienna obsługa i konserwacja są bardzo proste i nie wymagają specjalnego szkolenia personelu. System firmy Trane umożliwia ponadto sterowanie wyposażeniem dodatkowym, takim jak oświetlenie, bramy parkingowe i liczniki energii, a także wszystkimi urządzeniami, których działanie zależy od pory dnia. System BMS firmy Trane przeznaczony do obiektów handlowych stanowi poważną ofertę dla klientów oczekujących prostego w obsłudze rozwiązania upraszczającego znacznie czynności obsługowe w całym okresie użytkowania obiektu.

 

Wyszukaj dodatkowe materiały dotyczące produktów: Litweb

Formularz kontaktowy