Branże

Niezawodne chłodzenie procesowe w celu efektywnego działania instalacji

Niezawodne systemy firmy Trane, na których można polegać

Trane posiada bogate doświadczenie w dziedzinie stosowania układów sterowania w przemyśle: od prostych agregatów chłodniczych po złożone systemy zoptymalizowane pod kątem zapewnienia najwyższej efektywności. Podczas projektowania systemu przemysłowego najważniejszym priorytetem dla inżynierów firmy Trane jest zapewnienie niezawodności. Trane oferuje systemy, które mogą automatycznie przejść w bezpieczny autonomiczny tryb działania w przypadku wystąpienia problemów, na przykład komunikacyjnych, co pozwala utrzymać wydajność chłodzenia do czasu przeanalizowania i rozwiązania problemu. Ponadto firma Trane zawsze oferuje łatwe w obsłudze interfejsy udostępniające odpowiednie informacje o stanie systemu i warunkach pracy. Ponieważ każdy element systemu jest podłączony do sieci, użytkownik ma przez cały czas dostęp do wielu danych na temat systemu i urządzeń, co znacznie ułatwia diagnostykę i poznanie reakcji systemu.

Zarządzanie agregatami chłodniczymi

Aplikacja jest fabrycznie opracowaną funkcją w sterownikach Trane, która zapewnia spójne, niezawodne i powtarzalne wyniki dla każdego projektu przy minimalnym czasie wdrożenia.

Dobrana do wymagań optymalizacja

W celu maksymalnego wykorzystania możliwości instalacji zgodnie z profilem obciążenia systemu analizowane są takie parametry jak technologia agregatu i dobór wielkości urządzeń. Opracowana fabrycznie, zaawansowana funkcja sekwencjonowania pracy agregatów wodnych wymaga jedynie wprowadzenia odpowiednich parametrów, aby działanie całej instalacji charakteryzowało się wysokim stopniem optymalizacji.

Usługi wsparcia technicznego

Firma Trane udostępnia własne oprogramowanie do symulacji i oceny rozwiązań. Dzięki ocenie projektu za pomocą powyższego narzędzia z różnych punktów widzenia, na przykład ekonomicznego, technicznego, związanego z bezpieczeństwem, niezawodnością itd., możliwe jest łatwe znalezienie najlepszego rozwiązania.

Trane Building Services

Klienci mogą łatwo uzyskać od firmy Trane pomoc w zakresie zawarcia umowy na konserwację i serwis, obejmującą system HVAC oraz urządzenia/oprogramowanie BMS. Dzięki temu korekta odchyleń w funkcjonowaniu systemu lub precyzyjna regulacja itp. mogą być wykonane przez osoby współpracujące z zespołami, które realizowały pierwotny projekt. Takie rozwiązanie gwarantuje ciągłość obsługi oraz skuteczność w odpowiedzi na potrzeby modernizacji lub adaptacji systemu.

Wyszukaj dodatkowe materiały dotyczące produktów: Litweb

Formularz kontaktowy