Tracer™ CH 535

Sterowanie temperaturą wody lodowej odbywa się za pomocą sterownika mikroprocesorowego CH535, monitorującego temperaturę wody i czynnika oraz jego ciśnienie.

Sterownik mikroprocesorowy jest dostarczany jako zamontowany, podłączony, skonfigurowany i sprawdzony fabrycznie. Sterownik obsługuje sekwencje sprężarki i wentylatora (kontrola obciążenia), wykrywanie usterek, funkcje diagnostyczne i nadzoru.

Najważniejsze cechy

 • Ochrona przed wysokim i niskim ciśnieniem czynnika chłodniczego
 • Kontrola limitu obciążenia w celu ograniczenia obciążenia sprężarki przy wysokiej temperaturze wody powrotnej
 • Sekwencjonowanie wentylatora sprężarki przy cyklu automatycznym w reakcji na ciśnienie skraplania
 • Sprężarki z regulowaną ochroną programatora czasowego w krótkim cyklu
 • Automatyczne przesunięcie fazy w sprężarce w celu wyrównania godzin pracy i uruchomień sprężarki
 • Odwrócenie fazy/ochrona pojedynczej fazy
 • Sterowanie blokadą przy niskich temperaturach otoczenia z regulowaną nastawą
 • Zintegrowany port szeregowy RS485 umożliwiający łączność BMS
 • Opcje dla protokołów komunikacyjnych: ModBus, LonTalk i BACnet powinny być dostępne

Interfejs użytkownika umożliwia obsługę w pełni graficzną za pomocą ikon i ekranu dotykowego:

 • Wyświetlacz LCD, 6 przycisków nawigacyjnych
 • Jasne komunikaty, 15 języków
 • EXV: Elektroniczne zawory rozprężne
 • Pakiet klienta: nastawa wody agregatu zewnętrznego, limit zapotrzebowania zewnętrznego, wyjście analogowe wydajności, programowalne przekaźniki
 • Utrata wsadu czynnika chłodniczego (2015)
 • Regulacja nastawy wychodzącej wody lodowej
 • Wyświetlanie temperatury wody wchodzącej i wychodzącej
 • Ciśnienie skraplacza w poszczególnych obwodach
 • Ciśnienie na ssaniu w poszczególnych obwodach
 • Temperatura powietrza otoczenia
 • Temperatura skraplania w poszczególnych obwodach
 • Temperatura ssania w poszczególnych obwodach

Odczyty kontroli bezpieczeństwa na wyświetlaczu użytkownika:

 • wykrywanie niskiej temperatury wody lodowej
 • wysokie ciśnienie czynnika chłodniczego skraplacza
 • utrata przepływu wody lodowej
 • kontakt z zewnętrznym zamknięciem obwodu
 • przeciążenia silnika elektrycznego
 • odwrócenie fazy/brak wyważenia/jedna faza
 • awaria czujnika temperatury wody wychodzącej stosowana do określenia nastawy temperatury
 • status sprężarki (wł./wył.)

Wyszukaj dodatkowe materiały dotyczące produktów: Litweb

Formularz kontaktowy