Tracer AdaptiView™

Układ sterowania agregatem Trane AdaptiView zapewnia obsłudze budynku kontrolę nad instalacją chłodzącą w nieosiągalny dotychczas sposób. Korzystając z kolorowego ekranu dotykowego oraz animowanej interaktywnej grafiki, można obserwować pracę, uzyskać dostęp do kompleksowych operacji i funkcji agregatu chłodniczego oraz sterować nimi, a także zapoznać się ze schematami roboczymi, zużyciem energii oraz wydajnością systemu. Tak wysoki poziom kontroli przekłada się na lepszą wydajność budynku, co pomaga użytkownikom utrzymać niską temperaturę, podtrzymać procesy krytyczne oraz uzyskać lepszą energooszczędność.

  • Optymalne działanie agregatu chłodniczego zapewnia więcej godzin przy maksymalnej wydajności, zwłaszcza w przypadku zastosowania zmiennego przepływu po stronie pierwotnej.
  • Sprawdzone i najlepsze w branży rozwiązanie Trane Adaptive ControlTM współpracuje z wyjątkowymi możliwościami agregatu CenTraVacTM, zapewniając funkcjonowanie budynku nawet w najtrudniejszych warunkach, w których inne agregaty zostałyby wyłączone.
  • Elastyczność otwartego protokołu na poziomie agregatu, z protokołem BACnetTM, Modbus RTU lub LonTalkTM bez bramek.
  • Ergonomiczne ramię umożliwia podgląd z praktycznie dowolnej wysokości i pod dowolnym kątem, niezależnie od tego, gdzie zainstalowano agregat.
  • Bezpośrednio na panelu można wybrać jeden z 24 języków obsługi.

Wyszukaj dodatkowe materiały dotyczące produktów: Litweb

Formularz kontaktowy