Chiller Plant Manager

W pełni skalowane i adaptacyjne sterowanie ze spersonalizowanymi panelami do zarządzania

Chiller Plant Manager firmy Trane jest zaawansowanym rozwiązaniem sterowniczym zalecanym do zastosowania w instalacjach chłodniczych zawierających wiele agregatów. W celu zwiększenia komfortu, zachowania zgodności z innymi elementami systemu oraz maksymalizacji wydajności podzespoły systemu muszą ze sobą harmonijnie współpracować. Chiller Plant Manager nie tylko steruje pracą agregatów chłodniczych, ale również steruje pracą wszystkich podzespołów instalacji agregatów i sekwencjonuje ją.

Korzyści

  • Obniżenie kosztów zużycia energii oraz kosztów użytkowania do 20%.
  • Ułatwione zarządzanie wydajnością
    • Możliwość śledzenia i powielania takich funkcji, jak tworzenie trendów danych, w celu zarządzania wieloma obiektami
  • Większe zrównoważenie
    • Wiedza nabyta na podstawie obserwacji działania systemu wyznacza sposoby zarządzania oddziaływaniem na środowisko
  • Potwierdzona wydajność
    • Spersonalizowane panele sterowania umożliwiają dokładne śledzenie działania systemu, a także aktywne przeprowadzanie konserwacji
CECHY  FUNKCJE 
Blokada systemu przy niskich temperaturach otoczenia Uniemożliwia działanie instalacji w warunkach poniżej wartości zadanej temperatury zewnętrznej
Zarządzanie przywracaniem ustawień po awarii  W przypadku awarii jednego z agregatów chłodniczych automatycznie uruchamia kolejny agregat
Zaawansowane sterowanie systemem  Powoduje uruchomienie tylko niezbędnych podzespołów w celu zapewnienia odpowiedniego obciążenia systemu
Zaprogramowane konserwacje  Powiadamia o terminie przeprowadzenia konserwacji na podstawie czasu użytkowania lub czasu pracy urządzenia
Zdalne sterowanie  Zapewnia oprogramowanie dla przeglądarek oraz aplikacje do tabletów i telefonów komórkowych
Zdalny system alarmowy Wywołuje alarmy zaprogramowane zgodnie z zapotrzebowaniem klienta oraz dostarcza powiadomienia za pomocą poczty elektronicznej
Wyznaczanie trendów na podstawie danych  Wyświetla graficzne wykresy głównych trendów do szybkiej interpretacji i tworzy pulpity sterowania
Optymalizacja hydrauliczna Optymalizuje ciśnienie pompy, działanie wieży chłodniczej, sterowanie chłodzenia swobodnego i odzysku ciepła
Skalowalność Rozwiązanie jest w pełni skalowalne, co umożliwia spełnienie wymagań związanych z użytkowaniem najbardziej złożonych układów

Wyszukaj dodatkowe materiały dotyczące produktów: Litweb

Formularz kontaktowy