Urządzenia sterowania Trane

Otwarte, mobilne, elastyczne i skalowalne

Trane posiada pełną ofertę rozwiązań sterowania od najlepszych na rynku układów automatyki budynku do sterowników urządzeń i czujników.

Budynki wymagają obecnie bardziej zaawansowanej technologii, która ułatwi skuteczne zarządzanie nimi. Technologia sterowania Trane stanowi intuicyjną i mobilną platformę, która daje energię i elastyczność potrzebną, aby skuteczniej zarządzać budynkami, obniżając koszty i stwarzając lepsze warunki wewnątrz pomieszczeń oraz zmniejszając oddziaływania na środowisko naturalne.

Elastyczność. Skalowalność. Kompatybilność. Prosta obsługa. Wytrzymała technologia.

Zapoznaj się z naszą ofertą rozwiązań sterowania i skontaktuj się z lokalnym biurem sprzedaży, aby omówić wymagania inwestycji.