Zrównoważony rozwój

 

Nasze zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju

Zakład produkujący batoniki w Polsce. Centrum usług finansowych w USA. Centrum danych banku we Włoszech. Na pierwszy rzut oka, biorąc pod uwagę zróżnicowanie funkcji oraz lokalizację, budynki te zdają się mieć ze sobą niewiele wspólnego. Jednak każdy z nich jest przykładem udanego rozwiązania Trane służącego uzyskaniu bardziej zrównoważonej działalności.

Firma Trane ma świadomość tego, jak bardzo wzrosło znaczenie zrównoważonych praktyk w biznesie. Od swoich partnerów w biznesie klienci oczekują obecnie silnego zaangażowania w zrównoważoną działalność, nie tylko jako przejawu odpowiedzialnego podejścia do środowiska naturalnego, lecz również jako wyrazu ich otwartości i ukierunkowanego na przyszłość podejścia do biznesu. Trane pomaga zatem firmom nie tylko w tym, aby ich budynki spełniały swój cel, ale również w zakresie zwiększania efektywności energetycznej teraz i dla przyszłych pokoleń.

FERRERO

Światowy potentat w produkcji słodyczy Ferrero ustanowił najwyższy standard w swoim polskim zakładzie produkcyjnym w miejscowości Belsk, współpracując z firmą Trane przy wdrażaniu ekologicznych i energooszczędnych instalacji. Ostatnie usprawnienia energetyczne zastosowane w ośmiu obiektach na terenie zakładu, opracowane w celu spełnienia globalnego celu firmy Ferrero – ochrony środowiska – stanowią kolejny krok na drodze do osiągnięcia oczekiwanego ostatecznego rezultatu: wysokiej wydajności budynków.

Energooszczędne rozwiązania zastosowane przez Trane w zakładzie w Belsku są w pełni uzasadnione ze względu na ochronę środowiska i z przyczyn podatkowych, a jednocześnie świadczą o globalnym zaangażowaniu firmy Ferrero w sprawy dotyczące efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju. Czytaj więcej

INTESA SANPAOLO

Intesa Sanpaolo, jeden z najbardziej liczących się banków strefy euro, nawiązał współpracę z Trane w celu modernizacji swojej infrastruktury w centrum danych w Parmie we Włoszech, osiągając zwiększenie efektywności energetycznej i wydajności. Energooszczędne usprawnienia zapewniają niezawodne, wydajne i sprawne chłodzenie, co ma kluczowe znaczenie dla centrum danych. Przeprowadzona modernizacja spełnia normy dotyczące zrównoważonego rozwoju, wpisuje się w zaangażowanie Intesa Sanpaolo w racjonalne gospodarowanie środowiskiem i stanowi krok do osiągnięcia statusu wysokowydajnych budynków kluczowych dla działalności firmy centrów danych. Czytaj więcej

COUNTRY FINANCIAL

W pięciopiętrowej siedzibie Country Financial, położonej na przedmieściach St. Paul, Minn. – USA, firma Trane przeprowadziła remont instalacji, obniżając koszty energii i zwiększając sprawność energetyczną i operacyjną. Firma zajmująca pozycję lidera w dziedzinie usług i produktów finansowych spodziewa się, że modernizacja pozwoli zaoszczędzić ponad 8% rocznych kosztów energii.   Czytaj więcej