Zrównoważony rozwój w Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo, jeden z najbardziej liczących się banków strefy euro, nawiązał współpracę z Trane w celu modernizacji swojej infrastruktury w centrum danych w Parmie we Włoszech, osiągając zwiększenie efektywności energetycznej i wydajności. Energooszczędne usprawnienia zapewniają niezawodne, wydajne i sprawne chłodzenie, co ma kluczowe znaczenie dla centrum danych. Przeprowadzona modernizacja spełnia normy dotyczące zrównoważonego rozwoju, wpisuje się w zaangażowanie Intesa Sanpaolo w racjonalne gospodarowanie środowiskiem i stanowi krok do osiągnięcia statusu wysokowydajnych budynków kluczowych dla działalności firmy centrów danych.

Działania zmierzające w kierunku stworzenia wysokowydajnego budynku rozpoczęły się od przeprowadzenia trwającej dwa miesiące analizy budynków centrum danych, podczas której eksperci Trane monitorowali temperatury i obciążenia agregatu chłodniczego. Audyt wykazał, że działanie układu chłodzenia nie było zoptymalizowane pod kątem sprawności, przez co agregaty pracowały z obciążeniem 50%. Na podstawie tych wyników kierownictwo banku wybrało najodpowiedniejsze rozwiązania oszczędzania energii, zwiększając jednocześnie efektywność energetyczną i obniżając wpływ na środowisko naturalne.

Usprawnienia systemu zapewniają niezawodne, wydajne i sprawne chłodzenie, co ma kluczowe znaczenie dla centrum danych. Zakłada się, że modernizacja instalacji wody lodowej obiektu przyniesie zwiększanie efektywności energetycznej o 16%. Zrealizowane inwestycje stanowią główny krok do stworzenia wysokowydajnych budynków, które spełniają określone normy dotyczące zużycia wody, niezawodności i dostępności systemów, ochrony środowiska, a także komfortu i bezpieczeństwa użytkowania.

Poprzednia historia

Zrównoważony rozwój w Ferrero

Następna historia