Zrównoważony rozwój w Ferrero

Światowy potentat w produkcji słodyczy Ferrero ustanowił najwyższy standard w swoim polskim zakładzie produkcyjnym w miejscowości Belsk, współpracując z firmą Trane przy wdrażaniu ekologicznych i energooszczędnych instalacji. Ostatnie usprawnienia energetyczne zastosowane w ośmiu obiektach na terenie zakładu, opracowane w celu spełnienia globalnego celu firmy Ferrero – ochrony środowiska – stanowią kolejny krok na drodze do osiągnięcia oczekiwanego ostatecznego rezultatu: wysokiej wydajności budynków.

Energooszczędne rozwiązania zastosowane przez Trane w zakładzie w Belsku są w pełni uzasadnione ze względu na ochronę środowiska i z przyczyn podatkowych, a jednocześnie świadczą o globalnym zaangażowaniu firmy Ferrero w sprawy dotyczące efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju.

Zastosowanie nowych usprawnień w zakładzie w Belsku to krok do osiągnięcia europejskich celów w zakresie ochrony środowiska, które zostały przyjęte przez władze spółki. Zarząd Ferrero przewiduje spełnienie następujących celów w obszarze energii i ochrony środowiska:

  • Pozyskiwanie 30% energii ze źródeł odnawialnych

  • Zmniejszenie emisji CO2 o 40%, a zużycia wody – o 20%

  • Wytwarzanie 100% energii elektrycznej w elektrowniach kogeneracyjnych lub ze źródeł odnawialnych

Firma Ferrero Polska zawarła cele dotyczące ochrony środowiska w założeniach nowej inwestycji budowlanej realizowanej we współpracy z Trane od początku roku 2001. Od tego czasu Ferrero Polska zrealizowała ponad 20 inwestycji mających na celu stworzenie zrównoważonych, efektywnych i energooszczędnych warunków w ośmiu głównych budynkach.  

Wszystkie instalacje HVAC zakładu są w pełni zintegrowane z systemami automatycznego zarządzania i sterowania budynkiem, co pozwala firmie Ferrero na równoczesną optymalizację każdej jednostki pod kątem maksymalnego komfortu i efektywności, a także maksymalnych poziomów efektywności operacyjnej i energetycznej.

Poprzednia historia

Zrównoważony rozwój w Country Financial

Następna historia

Zrównoważony rozwój w Intesa Sanpaolo