Zrównoważony rozwój w Country Financial

W pięciokondygnacyjnym budynku COUNTRY Financial, położonym na przedmieściach St. Paul w stanie Minnesota w USA, firma Trane przeprowadziła remont główny instalacji, co spowodowało obniżenie kosztów energii oraz wzrost efektywności energetycznej i wydajności. Firma zajmująca pozycję lidera w dziedzinie usług i produktów finansowych spodziewa się, że modernizacja pozwoli zaoszczędzić ponad 8% rocznych kosztów energii. 

Osiągnięcia te są wynikiem współpracy pomiędzy COUNTRY Financial a firmą Trane przy przekształcaniu siedziby klienta w wysokowydajny budynek, który zbiega się z misją i filozofią firmy. Modernizacja obejmowała:

  • Instalację systemu automatyki budynku (BAS) Trane Tracer™ w celu ułatwienia zarządzania obiektem i śledzenia zużycia energii

  • Wprowadzenie Usług Inteligentnych Trane (TIS) w celu optymalizacji wydajności budynku

  • Instalację zaktualizowanego rozwiązania sterowania do agregatu chłodniczego

  • Dodanie regulatorów prędkości silników pomp w celu optymalnego zużycia energii

  •  Dostosowanie automatyki centrum danych w celu zapewnienia stałej dostępności i zdolności obliczeniowej.

Etapowe podejście pozwoliło kierownictwu COUNTRY Financial na zoptymalizowanie wydajności budynku nawet przy zmniejszeniu liczby pracowników obsługi. Usprawnienia podczas wcześniejszych etapów przyniosły oszczędności, dostarczając jednocześnie narzędzia i dane potrzebne do realizacji późniejszych inicjatyw. 

Następna historia

Zrównoważony rozwój w Ferrero