Trane organizuje pierwszą w Londynie konferencję na temat wysokowydajnych budynków

Londyn, 21 września 2011 r. – Trane wprowadza Wysokowydajne budynki, prezentując swoją ofertę na wyjątkowej wystawie, która odbędzie się w czwartek, 22 września. Trane jest częścią Ingersoll Rand plc (NYSE:IR), światowego lidera w tworzeniu i utrzymywaniu bezpiecznych, komfortowych i wydajnych środowisk. Nowy asortyment rozwiązań wpisuje się w misję pomocy właścicielom budynków w uzyskaniu znacznych oszczędności finansowych i eksploatacyjnych.

Strategia Trane dla wysokowydajnych budynków współgra z zapisami norm budowlanych i pomaga właścicielom połączyć środowisko fizyczne budynku z jego przeznaczeniem. Trane stosuje wyjątkową metodologię, która łączy w sobie analizę finansową, operacyjną i energetyczną ze specjalistycznymi systemami i usługami.

„40% energii zużywanej w Europie pochłaniają budynki” – powiedział Manlio Valdes, prezes Trane i Thermo King na region Europy, Środkowy Wschód, Indie i Afrykę (EMEIA). „Zastosowanie koncepcji wysokowydajnych budynków może przyczynić się do zmniejszenia kosztów energii i kosztów eksploatacyjnych o 30–50% w całym cyklu życia budynku. Równie istotne jest, że koncepcje te mogą zwiększyć bezpieczeństwo, komfort i wydajność pracy osób przebywających w budynku”.

Gośćmi Trane będą osoby na najwyższych stanowiskach z sektora publicznego i prywatnego, a celem spotkania jest przedstawienie i wyjaśnienie strategii dla wysokowydajnych budynków oraz przedyskutowanie finansowych aspektów oszczędności kosztów energii i eksploatacji. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 9.00 BST w hotelu Sofitel w Terminalu 5 na lotnisku Heathrow w Londynie (TW6 2GD London, UK).

Najważniejsze punkty programu (pełny program na końcu komunikatu)

Program rozpoczyna się od powitania, które wygłosi Manlio Valdes oraz prezentacji Chrisa Webbera, starszego wydawcy Zespołu Wywiadowczego Economist.

Chris Webber zaprezentuje wyniki badań przeprowadzonych w 2011 roku: Odblokowanie korzyści z efektywności energetycznej: Problemy zarządzania ”. W ramach badań przeanalizowana została skuteczność korporacyjnych programów zarządzania energią oraz luki i wymagania na szczeblu zespołu zarządzającego, które muszą być spełnione w celu uzyskania wymaganych rezultatów.

Michel van Roozendaal, wiceprezes ds. usług, kontroli, gotowych rozwiązań i obsługi posprzedażnej w Trane EMEIA, omówi Strategię Trane dla wysokowydajnych budynków i poprowadzi dyskusję panelową „Perspektywy branżowe wobec wysokowydajnych budynków”.

W dyskusji wezmą udział:

  • Andrew Eastwell – dyrektor w stowarzyszeniu Building Services Research and Information Association (BSRIA)
  • Andy Ford – prezes Chartered Institution of Building Services Engineers (CIBSE)
  • Paul Huggins – dyrektor w ECA, Carbon Trust
  • Louis J. Ronsivalli, Jr. – główny dyrektor ds. rozwoju oferty usługowej Trane, Ingersoll Rand
  • Martin Townsend – dyrektor w Building Research Establishment (BRE)
  • Jim White – dyrektor operacyjny w brytyjskim oddziale Norland – Morgan Stanley

Po dyskusji panelowej uczestnicy zapoznają się z uwagami Andrew Warrena, dyrektora Stowarzyszenia ds. Zachowania Energii. Omówi on bieżące tendencje i rozwiązania wprowadzane na szczeblach rządowych sprzyjające lepszemu gospodarowaniu energią i wdrażaniu technologii do wysokowydajnych budynków.

Po lunchu Trane wręczy nagrodę „Energy Efficiency Leader Award”, którą przyznano sieci hoteli Arora Hotels za zaangażowanie w zrównoważone gospodarowanie energią. Niedawne modernizacje w sieci hoteli przeprowadzono z uwzględnieniem zarówno specyfiki środowiska budynków, jak i celów biznesowych firmy. Takie podejście przybliża Arora Hotels do kompleksowej realizacji strategii dla wysokowydajnych budynków.

Rozwiązania zastosowane w obrębie infrastruktury hotelowej są zgodne z etosem dbałości o środowisko naturalne, który w Arora Hotels znajduje wyraz w szkoleniach pracowników, istnieniu „grupy przyjaznej środowisku” w każdym hotelu sieci, inwestycjach w technologie oszczędzania wody i maksymalizacji wydajności funkcjonowania budynków oraz recyklingu wszystkich odpadów. Arora Hotels co roku przeprowadza kontrole swoich hoteli pod kątem zgodności ich funkcjonowania ze strategią dbałości o środowisko oraz postępów w najważniejszych „zielonych” obszarach.

Manlio Valdes przekaże nagrodę Surinderowi Arora, dyrektorowi zarządzającemu i założycielowi Arora Hotels oraz Sofitel London. Po ceremonii rozpocznie się zwiedzanie budynku.

O strategii Trane dla wysokowydajnych budynków – Europa

Strategia Trane dla wysokowydajnych budynków stawia sobie za cel tworzenie bezpiecznych, wygodnych i wydajnie funkcjonujących budynków.

W ramach strategii proponuje się właścicielom budynków i kadrze zarządzającej sześciostopniowy schemat działań: 1) zrozumienie misji firmy oraz przepisów i wymagań Unii Europejskiej i krajowych; 2) przeprowadzenie oceny działania systemu w całym budynku i całym cyklu życia; 3) wykorzystanie modelowania energii do symulacji środków ochrony, gromadzenia danych i analizowania oszczędności; 4) zapewnienie predykcyjnych rozwiązań konserwacyjnych, które wiążą wydajność budynku z misją i celami operacyjnymi; 5) dostarczanie konkretnych gotowych rozwiązań w celu poprawy sprawności energetycznej na każdym etapie, od projektu do usługi; oraz 6) wykonanie pomiarów i walidacji w celu zapewnienia, że budynek działa zgodnie z obietnicą, w tym inspekcje dla poszczególnych krajów dotyczące zgodności z dyrektywą w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Zalety strategii Trane dla wysokowydajnych budynków to między innymi maksymalizacja wartości i zwrotu inwestycji w nieruchomość; zastosowanie nowoczesnej technologii do uzyskania informacji i danych o budynku ułatwiających podejmowanie decyzji; wprowadzenie w budynku środowiska zapewniającego najwyższy komfort przebywających w nim osób; funkcjonowanie budynku w sposób zrównoważony, bezpieczny dla środowiska i rentowny.

Strategia Trane dla wysokowydajnych budynków uzupełnia standardy wyznaczane przez certyfikat Leadership in Energy and Environmental Design – LEEDTMoraz współgra z inicjatywą Europa 2020, Planem Oszczędzania Energii 2011, brytyjską Deklaracją o ochronie środowiska naturalnego i zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla oraz innymi inicjatywami podejmowanymi przez Unię Europejską i poszczególne kraje członkowskie w celu efektywnego gospodarowania energią.

Dodatkowe informacje dotyczące wysokowydajnych budynków dostępne są na stronie www.trane.com/highperformancebuildings.

Następna historia

Nagroda Trane Energy Efficiency Award dla Warsaw Financial Center