Trane Technologies przedstawia najnowsze trendy dla miast wolnych od węgla podczas World Climate Forum Europe

Trane Technologies i Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła przejmują stery i odkrywają narzędzia i strategie działania na rzecz ochrony klimatu

BRUKSELA, 17 listopada 2020 r. – Dzisiaj, podczas World Climate Forum Europe (Światowego Forum Klimatycznego w Europie), Jose La Loggia, prezes Działu Handlowego HVAC na teren Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki Trane Technologies (NYSE: TT), globalnego lidera innowacji klimatycznych, dołączy do Thomasa Nowaka, sekretarza generalnego Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA) podczas rozmowy przy kominku zatytułowanej Przyszłość dzieje się już dziś: odnawialne źródła energii w rozwiązaniach grzewczych i chłodniczych na rzecz gospodarki wolnej od węgla. Trane Technologies jest gospodarzem forum w ramach wirtualnego Londyńskiego Tygodnia Działań na Rzecz Klimatu, gromadzącego liderów nowych idei z całej Europy, poszukujących strategii działań na rzecz klimatu.

Panowie La Loggia i Nowak poprowadzą dyskusję, o tym jak uwolnić miasta od węgla dzięki odnawialnym źródłom energii stosowanej w systemach bezwęglowego ogrzewania i chłodzenia budynków, przestrzeni użytkowych i procesów przemysłowych. Będą oni zachęcać decydentów i przemysł do współpracy na rzecz stworzenia pozytywnego środowiska, ułatwiającego właścicielom budynków i monterom podejmowanie korzystnych wyborów na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości.

„Firma Trane Technologies podjęła w ubiegłym roku Zobowiązania Zrównoważenia 2030 i nieustannie podejmujemy działania mające na celu dostarczenie wydajnych i zrównoważonych rozwiązań grzewczych i chłodniczych dla budynków, domów i transportu, ograniczających globalną emisję gazów cieplarnianych” – powiedział La Loggia. „Decyzje podejmowane dzisiaj będą mieć wpływ na przyszłe pokolenia. Współpraca z innymi pionierami myśli technicznej podczas Światowego Forum Klimatycznego w Europie i współpraca z organizacjami takimi jak EHPA ma zachęcić przemysł i decydentów do silniejszych działań na rzecz postępu na drodze do bardziej zrównoważonych, zelektryfikowanych miast o zerowej emisji zanieczyszczeń”.

„Przemiany branży grzewczej i chłodniczej przez wdrażanie zrównoważonych praktyk to sedno działalności EHPA” – powiedział Thomas Nowak. „Procesy grzewcze i chłodnicze wykorzystują 50% rocznego, całkowitego zapotrzebowania Unii Europejskiej na energię, około 75% której pochodzi ze źródeł kopalnych. Technologia pompy cieplnej może zapewnić czyste, wydajne i ekonomiczne rozwiązania grzewcze i chłodnicze, radykalnie obniżające poziom emisji związków węgla w gospodarce, jednocześnie poprawiając jakość powietrza atmosferycznego i w pomieszczeniach. Wdrożenie tej powszechnie dostępnej technologii umożliwi decydentom stawianie bardziej ambitnych celów na drodze do Europy o zerowej emisji dwutlenku węgla do roku 2050”.

Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, jakość klimatu wnętrz – w tym ogrzewanie i chłodzenie – mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia zapewnienia zdrowych i komfortowych przestrzeni dla użytkowników, w tym studentów i pracowników biurowych oraz pacjentów służby zdrowia, a także dla umożliwienia działalności zakładów przemysłowych.

W porównaniu z wymagającymi dużych ilości energii i wytwarzającymi spaliny kotłami opalanymi gazem i olejem, w pełni elektryczne pompy ciepła i rozwiązania takie, jak Trane Sintesis™ Balance CMAF, mogące dostarczać jednocześnie gorącą i zimną wodę dla potrzeb ogrzewania i chłodzenia, zapewniają wzrost wydajności użytkowania energii o 350%. Umożliwiają one odzyskiwanie i ponowne wykorzystanie energii bez wytwarzania własnych zanieczyszczeń tlenkami węgla i azotu. Ponadto jeżeli budynek pobiera energię elektryczną z sieci wytwarzającej energię ze źródeł odnawialnych, takie w pełni elektryczne systemy mogą zapewnić rozwiązania grzewcze i chłodnicze o zerowej emisji dwutlenku węgla – co jest ważnym krokiem na drodze do elektryfikacji i uwolnienia budynków i miast od związków węgla.

„Rezygnacja z ogrzewania z użyciem paliw kopalnych to podstawa, jeżeli chcemy znacząco ograniczyć emisję dwutlenku węgla i złagodzić zmiany klimatyczne” – powiedział La Loggia. „Nowe i już istniejące budynki i obiekty produkcyjne będą wykorzystywane przez nadchodzące dziesięciolecia. Musimy działac razem na rzecz przejścia na czystszą, zdrowszą i bezpieczniejszą energię w Europie”.

 

# # #

Informacje dotyczące Trane Technologies

Trane Technologies (NYSE: TT) to firma będąca globalnym liderem innowacji klimatycznych. Za pośrednictwem naszych strategicznych marek Trane i Thermo King oraz oferty produktów i usług na rzecz ochrony środowiska zapewniamy wydajne i zrównoważone rozwiązania kontroli klimatu dla budynków, domów i transportu. Więcej wiadomości można znaleźć na stronie internetowej www.tranetechnologies.com.

Contact Information

Geraldine Velner

Communications Leader, Trane Technologies EMEA

+32493282676

geraldine.velner@tranetechnologies.com

Michal Karkoszka

Contractor, Trane Technologies

+48222435357