Ogłoszenie planu podziału Ingersoll-Rand Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 listopada 2019 r.

Ingersoll-Rand Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie niniejszym ogłasza plan podziału przygotowany, uzgodniony i zawarty przez zarządy spółek uczestniczących w podziale w dniu 15 listopada 2019 r., na podstawie art. 533 i art. 534 Kodeksu spółek handlowych, w związku z zamiarem podziału Ingersoll-Rand Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako spółki dzielonej, w trybie art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych (podział przez wydzielenie). Podział nastąpi przez przeniesienie części majątku Ingersoll-Rand Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako spółki dzielonej, związanej z działalnością tej spółki w ramach Działu Przemysłowego, na Ingersoll-Rand Industrial sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako spółkę przejmującą.

Ogłoszenie planu podziału Ingersoll-Rand Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 listopada 2019 r.