Doskonała przestrzeń

Poznaj wysokowydajne budynki

 

Wysokowydajny budynek to coś więcej niż tylko budowla. To rezultat. 

Jednak w Trane budynek wysokowydajny określamy jako coś więcej niż tylko budowla, która spełnia określone kryteria. To rezultat. Taki, który wymaga podejścia całościowego do wydajności podczas tworzenia przestrzeni, które są pewne, bezpieczne, zdrowe, komfortowe i efektywne.

Firma Trane rozumie, że wysokowydajne budynki pomagają właścicielom i użytkownikom w uzyskiwaniu wyższej wydajności i osiąganiu celów biznesowych. W tym celu Trane korzysta ze standardów projektowania i obsługi, które są tworzone, sprawdzane i stale aktualizowane, aby uzyskać konkretne wyniki.

Wyniki te są efektem bliskiej współpracy pomiędzy firmą Trane a klientem, z wykorzystaniem wyjątkowej metodologii, która łączy w sobie analizę finansową, operacyjną i energetyczną z wyspecjalizowanymi ofertami serwisowymi. Metodologia ta odnosi się do „całego budynku przez cały cykl życia”, bazując na założeniu, że początkowy projekt i wykonanie stanowią zaledwie 4–5% całkowitych kosztów cyklu życia budynku, eksploatacja i utrzymanie natomiast stanowią aż 85% kosztów*.

Ponieważ nawet najlepiej zaprojektowane i wykonane budynki ulegają z czasem zużyciu, Trane uważa, że kluczowe znaczenie dla sprawności każdego obiektu ma skuteczna strategia, która jest ściśle powiązana z jego przeznaczeniem. Trane oferuje zestaw usług zaprojektowanych tak, aby spełnić potrzeby każdej organizacji. Trane oferuje spersonalizowane umowy serwisowe, które począwszy od kontroli instalacji urządzeń i sprawdzania wydajności, planowanej konserwacji aż do wdrażania rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną, pozwalają klientom realizować swoje założenia biznesowe poprzez zapewnienie wydajności instalacji wewnątrz budynków.  

Dzięki rozbudowanej sieci serwisowej w całej Europie oraz ponad 1000 najlepiej wyszkolonych w branży specjalistów sprzedaży i serwisantów rozwiązania serwisowe Trane zapewniają najwyższą niezawodność i ekonomiczną wydajność urządzeń HVAC już od pierwszego dnia od instalacji i przez cały okres eksploatacji.

*Narodowy Instytut Budownictwa (USA)