Maksymalny potencjał

Poznaj sprawność energetyczną

 

Firma Trane wspólnie z administratorami i właścicielami tworzy wyjątkowe energooszczędne budynki i zapewnia maksymalny zwrot z inwestycji.

Bardziej energooszczędne budynki przynoszą korzyści dla wszystkich. Dla właścicieli, obsługi oraz dla tych, którzy w nich mieszkają i pracują. Procesy monitorowania, kontrolowania i obniżania zużycia energii przez budynki rozwijają się szybko na całym świecie i stają się coraz bardziej skomplikowane. Właściciele i administratorzy budynków mogą mieć kłopot z wyborem najlepszego rozwiązania.

Firma Trane ułatwia klientom zadanie, przeprowadzając ich przez proces zarządzania energią. Pomagamy im w osiąganiu nawet najambitniejszych celów związanych z oszczędnością energii w budynkach, przy minimalnych kosztach eksploatacji.

Wymaga to współpracy podczas określania przeznaczenia budynku i inicjatyw dotyczących gospodarki energią. Następnie porządkujemy te inicjatywy według hierarchii ważności i określamy strategiczne cele oraz zamierzenia finansowe.

W kolejnym etapie firma Trane wybiera odpowiednie usługi i systemy ze swojej bogatej oferty, aby przedstawić klientom ujednolicone rozwiązania biznesowe i techniczne. Na koniec, korzystając z naszego niezrównanego doświadczenia i szerokiej oferty, wspólnie z klientami badamy efekty i zapewniamy spełnienie ich założeń, teraz i przez cały okres eksploatacji energooszczędnych budynków.

Zakład produkcyjny firmy Baxter w Sabiñanigo znacząco obniża zużycie energii i poprawia komfort.
Należąca do Trane globalna, zdywersyfikowana firma medyczna Baxter dokonała modernizacji infrastruktury energetycznej w hiszpańskim zakładzie produkcyjnym firmy, która ma zmniejszyć zużycie energii średnio o 35% rocznie. Energooszczędne systemy i rozwiązania pozwoliły również na ograniczenie rocznej emisji węgla w zakładzie o około 450 000 kilogramów dwutlenku węgla (CO2), co jest równoważne z zasadzeniem 2260 drzew rocznie. Zmodernizowana instalacja chłodzenia i klimatyzacji została wyposażona w trzy nowe agregaty Trane RTAD, napędy o zmiennej częstotliwości i dynamiczne równoważenie hydroniczne, chłodnicę z osuszaniem, wymienniki ciepła i inne energooszczędne rozwiązania.

Firma Trane przyznaje czołowemu producentowi maszynek do golenia tytuł lidera w zakresie energooszczędności
Firmy Gillette 
i Trane zakończyły modernizację infrastruktury oszczędzania energii w zakładzie produkcji, pakowania i magazynowania maszynek do golenia Gillette w Łodzi w Polsce, co spowodowało znaczące ograniczenie zużycia energii i zwiększyło czas bezawaryjnej pracy i niezawodność obiektu. Dzięki ulepszeniom stworzono również bezpieczniejsze, wygodniejsze i produktywniejsze miejsce pracy dla pracowników zakładu. Oprócz zasadniczej modernizacji systemu inne usprawnienia obejmowały wprowadzenie napędów o zmiennej prędkości i chłodnic z osuszaniem w celu uzyskania optymalnej wydajności. Wprowadzono również funkcję chłodzenia swobodnego, która umożliwia wykorzystanie zimnego powietrza z zewnątrz w procesie chłodzenia, ograniczając potrzebę pracy w trybie sprężania i obniżając zużycie energii.

Modernizacja w Regionalnej Szkole Zawodowej Old Colony obniża zużycie energii o więcej niż 50%
Firma Trane dokonała modernizacji infrastruktury w Regionalnej Szkole Zawodowej Old Colony w Rochester, Massachusetts – USA, która zmniejszyła zużycie energii o ponad 50%, poprawiając jednocześnie warunki do nauki i nauczania.  Wciąż trwający program serwisowania i konserwacji umożliwia zadbanie o to, by wszystkie systemy w dalszym ciągu pracowały na optymalnym poziomie. W obiekcie w Old Colony zastosowano system automatyki budynku, który zapewnia scentralizowane sterowanie budynkiem i umożliwia zdalny dostęp przy jednoczesnym monitorowaniu wyników, aby zapewnić, że systemy te będą działać optymalnie. Inne działania polegały na zainstalowaniu 18 central dachowych, aby zwiększyć sprawność, oraz 54 central wentylacyjnych, które zapewniają precyzyjną kontrolę temperatury w poszczególnych strefach.