Tracer CH530

Trane’s Tracer™ CH530 is een koelmachineregeltechnologie ontwikkeld door Trane voor gebruik op grote koelmachines en uitgerust met 'TechView', een op laptops gebaseerd hulpmiddel. TechView is een Trane applicatie die is ontwikkeld om de eventuele uitvaltijd van de koelmachine te minimaliseren en die de monteur moet helpen.

Tracer CH530 is een voorspellende regelaar die anticipeert en lastwijzigingen compenseert. Tracer CH530 ontvangt voortdurend informatie over belangrijke gegevensparameters, temperaturen en stroom. Elke vijf seconden vergelijkt een algoritme met meerdere doelstellingen elk parameter met zijn geprogrammeerde begrenzing. De Adaptive Control™-capaciteiten van de koelmachine handhaaft over het geheel genomen de systeemprestaties door behoud van maximaal rendement. Telkens wanneer de regelaar een situatie bespeurt die een beschermende uitschakeling zou kunnen veroorzaken, richt hij zich erop om de kritische parameter weer onder controle te krijgen.

Belangrijk: Trane adviseert dat Trace CH530-servicefuncties enkel worden uitgevoerd door een erkend Trane-servicetechnicus. Neem contact op met uw Trane-verkoopkantoor voor assistentie bij eventuele Tracer CH530-servicebehoeften.

Zoeken naar meer productmateriaal: Litweb

Contactformulier