Tracer™-uitbreidingsmodules

  • Tracer™ XM 30: biedt bijkomende punten indien nodig voor Tracer UC400 en UC600 toepassingen. Elke uitbreidingsmodule heeft een aantal punten die geconfigureerd kunnen worden met elke combinatie van in- en uitgangen (zie onderstaande tabellen) Maximaal acht expansiemodules kunnen worden toegevoegd aan een Tracer UC 400. Het gebruik van een PM014 DC-stroomtoevoer is echter vereist voor toepassingen die meer dan twee XM30-modules vereisen.
  • Tracer™ XM 32: biedt bijkomende punten indien nodig voor Tracer UC400- en UC600-toepassingen. Elke expansiemodule heeft in totaal vier relaisuitgangen. Gebruik van een PM014 24Vac/24Vdc-voeding (bestelnummer X136515380) is vereist voor toepassingen die meer dan twee expansiemodules vereisen.
  • Tracer™ XM 70: biedt bijkomende aansluitpunten indien nodig voor Tracer UC400 en Tracer UC600 toepassingen. Elke expansiemodule heeft in totaal 19 aansluitpunten: Acht universele ingangen, vier relaisuitgangen, een drukingang en zes universele aansluitpunten voor ingang / analoge uitgang.
  • Tracer™ TD7 Display: Een 7 inch-kleurenaanraakscherm voor binnen- en buitengebruik. Dankzij deze visuele oplossing hebt u sneller en eenvoudiger dan ooit toegang tot de betrouwbare bediening geboden door de Tracer UC600.

Contactformulier