Tracer™-uitbreidingsmodules

  • Tracer™ XM 30: biedt bijkomende punten indien nodig voor Tracer UC400 en UC600 toepassingen. Elke uitbreidingsmodule heeft een aantal punten die geconfigureerd kunnen worden met elke combinatie van in- en uitgangen (zie onderstaande tabellen) Maximaal acht expansiemodules kunnen worden toegevoegd aan een Tracer UC 400. Het gebruik van een PM014 DC-stroomtoevoer is echter vereist voor toepassingen die meer dan twee XM30-modules vereisen.
  • Tracer™ XM 32: biedt bijkomende punten indien nodig voor Tracer UC400- en UC600-toepassingen. Elke expansiemodule heeft in totaal vier relaisuitgangen. Gebruik van een PM014 24Vac/24Vdc-voeding (bestelnummer X136515380) is vereist voor toepassingen die meer dan twee expansiemodules vereisen.
  • Tracer™ XM 70: biedt bijkomende aansluitpunten indien nodig voor Tracer UC400 en Tracer UC600 toepassingen. Elke expansiemodule heeft in totaal 19 aansluitpunten: Acht universele ingangen, vier relaisuitgangen, een drukingang en zes universele aansluitpunten voor ingang / analoge uitgang.
  • Tracer™ TD7 Display: Een 7 inch-kleurenaanraakscherm voor binnen- en buitengebruik. Dankzij deze visuele oplossing hebt u sneller en eenvoudiger dan ooit toegang tot de betrouwbare bediening geboden door de Tracer UC600.

Contactformulier

De gegevens die worden verzameld in de contactformulieren die via onze website worden verzonden, worden uitsluitend gebruikt voor het beantwoorden van uw vraag. De gegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke principes van de wet, correctheid, transparantie en bescherming van uw privacy en uw rechten.