EnerView

Meetoplossingen

Trane EnerView meet het energieverbruik van iedere koelmachine en berekent de koelcapaciteit van de installatie. Een dashboard op het display geeft het energieverbruik en de koelcapaciteit aan op dag-, week- en jaarbasis.

Voordelen

  • Altijd inzicht in het energieverbruik, inclusief de resultaten van energiebesparende maatregelen
  • Benchmarking van hoe energie wordt verbruikt
  • Rapportage over het functioneren van de installatie, inclusief trends in systeemtemperaturen, koelproductie van de installatie, en energieverbruik en rendement van de installatie gedurende de afgelopen 7 dagen
  • Geschiedenis van energieverbruik van de installatie gedurende de afgelopen 52 weken.

Zoeken naar meer productmateriaal: Litweb

Contactformulier

De gegevens die worden verzameld in de contactformulieren die via onze website worden verzonden, worden uitsluitend gebruikt voor het beantwoorden van uw vraag. De gegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke principes van de wet, correctheid, transparantie en bescherming van uw privacy en uw rechten.