Έξυπνες υπηρεσίες Trane

Προηγμένες αναλύσεις εξ αποστάσεως

Στενή τηλεπαρακολούθηση και ανάλυση τάσεων του συστήματος του κτιρίου σας

Οι Έξυπνες υπηρεσίες Trane προσφέρουν συνεχή και αυτοματοποιημένη επιτήρηση χάρη στη γκάμα κορυφαίων τεχνολογιών με υποστήριξη από την ομάδα εξειδικευμένων τεχνικών της Trane. Πρόκειται για έναν αποτελεσματικό και φθηνό τρόπο να φροντίζετε τον εξοπλισμό HVAC όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Προσφέρουν στους διαχειριστές των κτιρίων κορυφαίες δυνατότητες ώστε να ελαχιστοποιούν τη συχνότητα εμφάνισης και τη σοβαρότητα αστοχιών συστήματος χάρη στην έγκαιρη ανίχνευση συναγερμών και θεμάτων απόδοσης.  

Κάθε επιχείρηση και κάθε κτίριο είναι διαφορετικά. Γι αυτόν το λόγο, η Trane προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών τηλεπαρακολούθησης. Συνεργαζόμαστε μαζί σας, ώστε να προσδιορίσουμε τα κρίσιμα σημεία, τις κατάλληλες παραμέτρους, ενέργειες και διαδικασίες. Είτε απαιτείται διαρκής επιτήρηση και αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις είτε επιτήρηση και σχέδιο δράσης για υπηρεσίες αποκατάστασης, η Trane μπορεί να παράσχει μια οικονομικά αποδοτική λύση. 

Οι Έξυπνες υπηρεσίες Trane διατίθενται σε τρεις επιλογές, που παρέχουν αυξανόμενα επίπεδα λειτουργικότητας:

  • Ειδοποίηση συναγερμού
  • Ενεργή παρακολούθηση
  • Απόδοση κτιρίου

Για περισσότερες λεπτομέρειες, διαβάστε το συνοδευτικό έντυπο και επικοινωνήστε με το γραφείο πωλήσεων της Trane.

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας