Διαχείριση ψυκτικού μέσου

Αναγνωρίζουμε ότι η επιλογή της διαχείρισης δεν είναι πάντοτε εύκολη, επειδή απαιτεί τη στάθμιση πολλών παραγόντων προκειμένου να γίνει σωστά. Η Trane δεσμεύεται να παρέχει στους πελάτες μηχανήματα και συστήματα που είναι περιβαλλοντικά υπεύθυνα και υψηλής ποιότητας. Οι εκπρόσωποι του τμήματος σέρβις της Trane έχουν εμπειρία στην προσφορά του σωστού ψυκτικού μέσου για τη σωστή εφαρμογή τη σωστή στιγμή, τηρώντας παράλληλα όλους τους κανονισμούς.

Κύρια χαρακτηριστικά

Τυπική οθόνη

 • Τεχνολογία ημιαγωγού
 • Ενσωματωμένο σύστημα συναγερμού με εικόνα και ήχο
 • Έλεγχος πολλαπλών ψυκτικών μέσων
 • Ευαισθησία: 10 ppm
 • Μπορεί να συνδεθεί σε Σύστημα διαχείρισης κτιρίων Trane

Οθόνη Premium

 • Φωτοακουστική υπέρυθρη τεχνολογία
 • Οθόνη LCD
 • Έλεγχος πολλαπλών ψυκτικών μέσων
 • Ευαισθησία: 1 ppm
 • Μπορεί να συνδεθεί σε Σύστημα διαχείρισης κτιρίων Trane

Έλεγχος διαρροών

Η Trane προσφέρει μια προσαρμοσμένη διαδικασία ελέγχου, για την αναγνώριση του σημείου διαρροής ψυκτικού μέσου.

Πλεονεκτήματα για τον πελάτη

 • Η έγκαιρη ενημέρωση διασφαλίζει έγκαιρες διορθωτικές ενέργειες
 • Προληπτική μέτρηση 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο
 • Μείωση της επίδρασης του κτιρίου και του συστήματός σας στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία
 • Βελτίωση της λειτουργίας του εξοπλισμού σας
 • Μείωση κινδύνου δαπανηρών βλαβών
 • Επέκταση της διάρκειας ζωής του εξοπλισμού σας.
 • Συμμόρφωση με τους κανονισμούς για φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου (ΕΕ) ή/και τη νομοθεσία εργασιακού περιβάλλοντος σχετικά με το όζον (υγεία και ασφάλεια) και άλλους εθνικούς κανονισμούς.

Αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα: Litweb

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας