Βελτίωση εναλλάκτη

Η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να προκαλέσει διάβρωση των εναλλακτών θερμότητας με πτερύγια και αυλούς, γεγονός που συνεπάγεται μειωμένη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού. Η Trane μπορεί να βελτιώσει τα στοιχεία σας, παρέχοντας προστασία από τη διάβρωση, διατηρώντας ταυτόχρονα την αρχική τους απόδοση. Επιπροσθέτως, στα στοιχεία κελύφους και αυλών, η Trane μπορεί να παρέχει κεραμική επίστρωση στα κιβώτια νερού, ώστε να μειωθεί ο σχηματισμός επικίνδυνων καθαλατώσεων και διάβρωσης.

Χαρακτηριστικά

  • Χημική προστασία κρίσιμων εξαρτημάτων ψυκτικού συγκροτήματος (στοιχείο σε αερόψυκτο ψυκτικό συγκρότημα, συμπυκνωτής σε υδρόψυκτο ψυκτικό συγκρότημα)
  • Προστασία στοιχείου από διάβρωση λόγω διαβρωτικού περιβάλλοντος ή νερού

Πλεονεκτήματα

  • Βελτίωση αξιοπιστίας στοιχείου
  • Βελτιστοποίηση απόδοσης στοιχείου
  • Επέκταση διάρκειας ζωής εναλλαγής
  • Μείωση άσκοπης κατανάλωσης ενέργειας

Αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα: Litweb

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας