Καθαρισμός εναλλάκτη

Με την πάροδο του χρόνου, μπορούν να συγκεντρωθούν εναποθέσεις στο εσωτερικό του εναλλάκτη θερμότητας του ψυκτικού συγκροτήματός σας, διακόπτοντας την ελεύθερη κυκλοφορία νερού και προκαλώντας απώλειες απόδοσης. Στο πλαίσιο της λύσης που παρέχει η Trane, έμπειροι τεχνικοί αναλαμβάνουν ένα διεξοδικό καθαρισμό εφαρμόζοντας τεχνικές με χρήση μηχανημάτων, χωρίς να καταφεύγουν σε περιβαλλοντικά επικίνδυνες χημικές ουσίες. Πέρα από τον καθαρισμό των αυλών, οι ακριανές πλάκες και τα κιβώτια νερού θα επανέλθουν στην αρχική τους κατάσταση. Ως αποτέλεσμα θα προκύπτει ένα σημαντικό εξάρτημα που θα είναι σαν καινούριο, αυξημένη αποδοτικότητα συστήματος και μειωμένο λειτουργικό κόστος.

Χαρακτηριστικά

  • Αποφυγή σκόνης και άμμου στο στοιχείο
  • Αποφυγή ρύπανσης στους εναλλάκτες
  • Μείωση της θερμοκρασίας λαδιού και κατάθλιψης

Πλεονεκτήματα

  • Μείωση κατανάλωσης ισχύος ψυκτικού συγκροτήματος
  • Αύξηση ικανότητας ψυκτικού συγκροτήματος
  • Αποφυγή αποκοπής λόγω υψηλής πίεσης σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος
  • Μείωση της πτώσης πίεσης του εναλλάκτη θερμότητας νερού

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας