Αυτόματος καθαρισμός αυλών

Τυχόν ακάθαρτοι εναλλάκτες θερμότητας μπορεί να μειώσουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα του συστήματος, για παράδειγμα αρκεί 1 mm καθαλάτωσης για μείωση της απόδοσης κατά 45%. Για αυτόν το λόγο, οι εναλλάκτες θερμότητας θεωρείται ότι συντηρούνται σωστά, όταν καθαρίζονται τακτικά. Φανταστείτε ένα σύστημα που δεν σταματάει ποτέ να καθαρίζει τον εναλλάκτη θερμότητας που χρησιμοποιείτε. Η Trane μπορεί να σας προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής τεχνολογιών που διασφαλίζουν ότι το σύστημά σας θα λειτουργεί πάντοτε με τη βέλτιστη απόδοση και ότι θα έχει μειωμένο κόστος συντήρησης και χρόνο διακοπής λειτουργίας. 

Χαρακτηριστικά

Δύο υδρομηχανικά συστήματα καθαρισμού:

 • Σύστημα τεχνολογίας σφαιριδίων: Τα ειδικά κατασκευασμένα σπογγοειδή σφαιρίδια εισάγονται στη ροή νερού συμπύκνωσης του ψυκτικού συγκροτήματος, ώστε να παρέχουν συνεχή καθαρισμό των αυλών όσο λειτουργεί το ψυκτικό συγκρότημα
 • Σύστημα βούρτσας: Σε κάθε αυλό συμπυκνωτή, μια βούρτσα κινείται από το ένα άκρο του αυλού στο άλλο μέσω της ροής του νερού, ώστε να παρέχεται συνεχής καθαρισμός του αυλού κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ψυκτικού συγκροτήματος

Πλεονεκτήματα

 • Προσαρμόσιμο: Οι λύσεις μας ταιριάζουν σε όλους τους εναλλάκτες θερμότητας αυλών εντός κελύφους (tube in shell). Παρέχονται πλήρως προγραμματισμένες,
  με ρυθμίσεις για διαφοροποιημένη ποιότητα νερού.
 • Βελτιωμένη απόδοση λειτουργίας: χρήση λιγότερης ενέργειας
 • Εκτεταμένη διάρκεια ζωής του ψυκτικού συγκροτήματος: η διάβρωση των αυλών του συμπυκνωτή εξαλείφεται
 • Καμία διακοπή λειτουργίας του ψυκτικού συγκροτήματος: το αυτόματο σύστημα καθαρισμού των αυλών λειτουργεί παράλληλα με το ψυκτικό συγκρότημα
 • Λύσεις χαμηλού κόστους συντήρησης: Τα σπογγοειδή σφαιρίδια και οι βούρτσες έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και είναι τα μόνα αναλώσιμα.
 • Μειωμένο κόστος επεξεργασίας νερού: Απαιτείται επεξεργασία του νερού μόνο για την πρόληψη της καθαλάτωσης σε βοηθητικό εξοπλισμό, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση έως 50% από το κόστος των χημικών.
 • Μηδενικός περιβαλλοντικός αντίκτυπος: Ο αυτόματος καθαρισμός αυλών της Trane δεν χρησιμοποιεί χημικά και επομένως δεν δημιουργεί απόβλητα
  ούτε προκαλεί μόλυνση.

Αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα: Litweb

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας