Βελτιστοποίηση

Πλεονέκτημα κτιρίων Trane

Το σύστημα HVAC που διαθέτετε πιθανώς δεν αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητές του. Μπορούμε να ανανεώσουμε ή να ενισχύσουμε τα βασικά εξαρτήματά του, όπως το συμπιεστή ή τους εναλλάκτες θερμότητας, ή να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας και να χαμηλώσουμε τα λειτουργικά επίπεδα θορύβου. Ανεξάρτητα από το ποια είναι η καλύτερη προσέγγιση, θα αυξήσουμε την απόδοση του εξοπλισμού σας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

Για να ανταποκριθεί στις ανάγκες σας, η Trane διαθέτει μια σουίτα εργαλείων για την εκτίμηση των πλεονεκτημάτων της βελτιστοποίησης και τη σύγκρισή τους με το βασικό δείκτη απόδοσης. Μόλις καταλήξουμε σε μια λύση από κοινού, η Trane θα σας παρέχει λεπτομερή τεχνικά διαγράμματα και σχηματικά διαγράμματα που θα επεξηγούν την τροποποίηση που πρέπει να γίνει στη μονάδα σας.