Αναβάθμιση ψυκτικού μέσου

Η αναβάθμιση ψυκτικού μέσου της Trane είναι μια ολοκληρωμένη υπηρεσία συμμόρφωσης του ψυκτικού μέσου, που αποτελείται από υλικά, μηχανολογική ανάλυση και τεχνική υποστήριξη. Η αναβάθμιση ψυκτικού μέσου επιτρέπει στο ψυκτικό συγκρότημα να συμμορφωθεί με την τρέχουσα νομοθεσία και να βελτιστοποιηθεί, ώστε να καλύπτει τις τρέχουσες ανάγκες του συστήματός σας, χωρίς να χρειάζεται να επιβαρυνθείτε με τις δαπάνες που σχετίζονται με μια πλήρη αντικατάσταση ψυκτικού συγκροτήματος.

Χαρακτηριστικά

  • Αντικατάσταση του HCFC-22
  • Σχεδιασμένη αναβάθμιση της Trane
  • Λύσεις επαληθευμένες στο εργοστάσιο

Πλεονεκτήματα

  • Οικονομικές λύσεις που αποτρέπουν την αντικατάσταση του ψυκτικού συγκροτήματος
  • Συμμόρφωση με περιβαλλοντικούς κανονισμούς
  • Διασφάλιση της μελλοντικής χρήσης του ψυκτικού συγκροτήματος σε περίπτωση απαιτήσεων ψυκτικού μέσου

Αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα: Litweb

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας