Ανάκτηση θερμότητας

Όταν αφήνουμε την περιττή θερμότητα των αερόψυκτων ψυκτικών συγκροτημάτων να διαφεύγει στην ατμόσφαιρα, είναι σαν να πετάμε χρήματα. Η Trane μπορεί να αναβαθμίσει το αερόψυκτο ψυκτικό συγκρότημα που χρησιμοποιείτε, ώστε η περιττή θερμότητα να ανακτάται και να χρησιμοποιείται ξανά για τη θέρμανση ή την προθέρμανση του νερού, το οποίο χρησιμοποιείται είτε για ζεστό νερό οικιακής χρήσης είτε για εφαρμογές επεξεργασίας αέρα.

Χαρακτηριστικά

  • Αποκλειστικός και καθορισμένος εναλλάκτης ανάκτησης θερμότητας, τοποθετημένος στο ψυκτικό κύκλωμα
  • Πρόσθετος εναλλάκτης θερμότητας, τοποθετημένος στο πλαίσιο του ψυκτικού συγκροτήματος
  • Διατίθεται για τα αερόψυκτα ψυκτικά συγκροτήματα της Trane (CGAM - RTAD - RTAC - RTAA - RTAB)

Πλεονεκτήματα

  • Ανάκτηση έως 70% των εισόδων ηλεκτρικού ρεύματος των συμπιεστών
  • Παραγωγή θερμού νερού έως 70°C
  • Μείωση κατανάλωσης ενέργειας του συστήματος θέρμανσης
  • Χωρίς αύξηση του αποτυπώματος άνθρακα

Αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα: Litweb

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας