Αναβάθμιση ψυκτικού συγκροτήματος

Αναβαθμίζοντας τα βασικά εξαρτήματα του ψυχροστασίου, μπορείτε να επωφεληθείτε από τις πιο πρόσφατες εξελίξεις της τεχνολογίας. Όχι μόνο το κτίριό σας μπορεί να γίνει συμβατό με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, αλλά επίσης θα διαπιστώσετε μείωση στο λειτουργικό κόστος έως 30%. 

Χαρακτηριστικά

  • Νέα τεχνολογία: Ανεμιστήρες EC, AFD
  • Ψυκτικό μέσο HFC
  • Εύκολη σύνδεση σε BMS: BACnet, Modbus, LonTalk

Πλεονεκτήματα

  • Χρόνος συνεχούς λειτουργίας ψυκτικού συγκροτήματος
  • Μείωση κόστους λειτουργίας του ψυκτικού συγκροτήματος έως 30%
  • Περιβαλλοντική συμμόρφωση

Αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα: Litweb

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας