Διαχειριστής ψυχροστασίου

Με τη λειτουργία των εξαρτημάτων του συστήματος στο πιο αποδοτικό τους σημείο, ο χρόνος λειτουργίας ελαχιστοποιείται. Με αυτόν τον τρόπο, η κατανάλωση ενέργειας μειώνεται έως 20% και η διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων αυξάνεται. Επίσης, το σύστημα ειδοποιεί τους χρήστες, όταν πρόκειται να λήξει η προγραμματισμένη συντήρηση. 

Χαρακτηριστικά

 • Όργανο ελέγχου εξοπλισμού: ψυκτικό συγκρότημα, αντλία, πύργος
 • Βελτίωση απόδοσης ψυκτικού συγκροτήματος
 • Μείωση χρόνου λειτουργίας εξοπλισμού
 • Αντιστοίχιση ικανότητας φορτίου/ψυκτικού συγκροτήματος

Πλεονεκτήματα

 • Γραφική διασύνδεση χειριστή συστήματος
 • Προσαρμοσμένο δέντρο πλοήγησης για γρήγορη πρόσβαση
 • Ανάκτηση από βλάβη
 • Εναλλαγή ψυκτικών συγκροτημάτων
 • Προγραμματισμένη συντήρηση
 • Απομακρυσμένη λειτουργία και συναγερμοί
 • Παρακολούθηση χειριστή ελέγχου ψυχροστασίου

Αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα: Litweb

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας