Ανάλυση κραδασμών

Κάθε ξεχωριστός εξοπλισμός συστήματος κλιματισμού με περιστρεφόμενα μέρη έχει τα δικά του χαρακτηριστικά κραδασμών. Οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για τον ακριβή προσδιορισμό εξελισσόμενων προβλημάτων, όπως είναι η φθορά ρουλεμάν, το πρόβλημα ζυγοστάθμισης άξονα και η υποβάθμιση ανοχής του ρότορα του ελικοειδή συμπιεστή.

Χαρακτηριστικά

  • Ανάλυση των χαρακτηριστικών κραδασμών
    • Ανιχνεύει την προέλευση των κραδασμών
    • Ανιχνεύει το επίπεδο κραδασμών
  • Προσδιορισμός προβλήματος ζυγοστάθμισης άξονα

Πλεονεκτήματα

  • Μείωση χρόνου διακοπής λειτουργίας συμπιεστή
  • Ανίχνευση κινδύνου βλάβης προτού προκύψει ζημιά: προληπτική συντήρηση
  • Διορθωτική ενέργειας πριν από τη διακοπή λειτουργίας

Αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα: Litweb

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας