Θερμογραφία

Η Θερμογραφία Trane είναι ένα προληπτικό εργαλείο που προσδιορίζει πιθανά προβλήματα πριν συμβούν και μια αποδεδειγμένη μέθοδος εντοπισμού και διάγνωσης κρυφών σφαλμάτων με έναν απολύτως μη επεμβατικό τρόπο ενώ η μονάδα σας είναι σε λειτουργία. Η έγκαιρη ανίχνευση αποτρέπει τις απρογραμμάτιστες διακοπές λειτουργίας και μειώνει το κόστος επισκευής.

Χαρακτηριστικά

 • Μη παρεμβατική και προληπτική συντήρηση με ασφάλεια
 • Ανίχνευση πιθανών κινδύνων
  • Ανεπαρκείς ηλεκτρικές συνδέσεις
  • Υπερφόρτωση ρεύματος
  • Φθορά ηλεκτρικών εξαρτημάτων
 • Δεν απαιτείται διακοπή λειτουργίας για ανάλυση
   

Πλεονεκτήματα

 • Ανίχνευση
  • Πραγματοποίηση επιθεώρησης κατά τη λειτουργία του εξοπλισμού
  • Προσδιορισμός και εντοπισμός πιθανών κινδύνων
 • Διάγνωση
  • Αποθήκευση πληροφοριών για σύγκριση
 • Πρόληψη
  • Διορθωτική ενέργεια πριν από τη διακοπή λειτουργίας

Αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα: Litweb

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας