Επιτήρηση ψυκτικού μέσου

Τα συστήματα ανίχνευσης διαρροών ψυκτικού μέσου της Trane παρέχουν αξιόπιστη ανίχνευση διαρροών για τον εξοπλισμό μηχανοστασίων και πρώιμη προειδοποίηση διαρροών ψυκτικού μέσου. Τα συστήματα επιτήρησης ψυκτικού μέσου της Trane έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν σε συνδυασμό με τα συστήματα ελέγχου εξοπλισμού της Trane και να στέλνουν απομακρυσμένους συναγερμούς ή ακόμη και να ενεργοποιούν τα συστήματα εξαερισμού των κτιρίων.

Χαρακτηριστικά

  • Υπέρυθρη φωτογράφιση
  • Προαιρετικοί αισθητήρες μονοξειδίου του άνθρακα και οξυγόνου
  • Πολλαπλές δυνατότητες ανίχνευσης ψυκτικού μέσου
  • Δυνατότητα διασύνδεσης BMS
  • Συναγερμοί
  • Ανίχνευση 1 ppm

Πλεονεκτήματα

  • Έγκαιρη προειδοποίηση διαρροής ψυκτικού μέσου
  • Προστασία μηχανοστασίου
  • Ειδοποίηση των χρηστών για πηγές ασφυξίας
  • Γρήγορη εγκατάσταση

Αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα: Litweb

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας