Έλεγχος διαρροής ψυκτικού μέσου

Οι διαρροές ψυκτικού μέσου στην ατμόσφαιρα μπορεί να επιτείνουν όχι μόνο την καταστροφή του όζοντος αλλά και το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Οι διαδικασίες ελέγχου διαρροής της Trane μπορούν να εξασφαλίσουν ότι το ψυκτικό μέσο του συστήματός σας θα παραμείνει στη θέση του, δηλαδή μέσα στο σύστημα. Με τον έλεγχο διαρροής της Trane, προστατεύετε όχι μόνο το περιβάλλον, αλλά και την αποτελεσματικότητα του συστήματός σας. Επιπλέον, σας επιτρέπει να διατηρήσετε τη συμμόρφωση με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς. 

Χαρακτηριστικά

  • Ηλεκτρονικός ανιχνευτής διαρροών
  • Προσδιορισμός θέσης διαρροής
  • Ανίχνευση οποιουδήποτε τύπου ψυκτικού μέσου (CFC, HCFC, HFC)

Πλεονεκτήματα

  • Ενεργοποίηση έγκαιρων διορθωτικών ενεργειών πριν από τη διαρροή
  • Αποφυγή απρογραμμάτιστης διακοπής λειτουργίας για τη διόρθωση διαρροής
  • Συμμόρφωση με τοπικούς κανονισμούς
  • Επιβεβαίωση παραμονής ψυκτικού μέσου εντός του ψυκτικού συγκροτήματος

Αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα: Litweb

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας