Ανάλυση λαδιού

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέτρηση της υγρασίας, της οξύτητας και των επιπέδων συγκέντρωσης μετάλλων του λαδιού. Εάν αναπτυχθούν μη αποδεκτές συνθήκες φθοράς, η μεταβολή των χαρακτηριστικών του λαδιού θα γίνει αντιληπτή. Διάφορα μικροπροβλήματα είναι δυνατό να ανιχνευτούν και να επισκευαστούν προτού προκαλέσουν σημαντική ζημιά. Αυτή η ανάλυση συνιστάται για όλους τους τύπους συμπιεστών, σε όλους τους τύπους τεχνολογίας ψυκτικών συγκροτημάτων.


Χαρακτηριστικά

  • Όλες οι μάρκες και οι τύποι συμπιεστών
  • Ανίχνευση αλλαγών στα χαρακτηριστικά λαδιού: φασματομετρία, δείκτης ρύπανσης, παρουσία υγρασίας, εξέλιξη επιπέδου φθοράς...
  • Δεν υπάρχει πρόβλημα απόρριψης λαδιού

Πλεονεκτήματα

  • Εύκολη σύγκριση: γραφήματα με δεδομένα τρέχοντος ελέγχου και παλαιότερων ελέγχων
  • Σαφείς πληροφορίες: ερμηνεία και συστάσεις
  • Εκτίμηση κινδύνου: προσδιορισμός πιθανού προβλήματος χωρίς αποσυναρμολόγηση του συμπιεστή
  • Υλοποίηση ενεργειών: προγραμματισμός επισκευής συμπιεστή για μείωση του χρόνου διακοπής λειτουργίας

Αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα: Litweb

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας