Μέτρηση

Το σύστημα Trane EnerView μετρά την κατανάλωση ενέργειας κάθε ψυκτικού συγκροτήματος και υπολογίζει την ψυκτική ικανότητα που παράγεται από την εγκατάσταση. Ένας πίνακας οργάνων στην οθόνη δείχνει την καθημερινή, εβδομαδιαία και ετήσια κατανάλωση για κάθε μεμονωμένο ψυκτικό συγκρότημα και την ικανότητα ψύξης όλης της μονάδας. Η διαχείριση ενέργειας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη.

Χαρακτηριστικά

 • Καταγραφή κατανάλωσης ρεύματος ψυκτικού συγκροτήματος
 • Εύκολη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία
 • Με εργοστασιακή συναρμολόγηση και προδιαμόρφωση
 • Με δυνατότητα εγκατάστασης σε οποιοδήποτε ψυκτικό συγκρότημα

Πλεονεκτήματα

 • Σταθερή παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας
 • Η ανιχνευσιμότητα της λειτουργίας των εγκαταστάσεων περιλαμβάνει:
  • Τάσεις θερμοκρασίας συστήματος
  • Παραγωγή ψύξης μονάδας
  • Χρήση ενέργειας
  • Αποδοτικότητα της μονάδας σε βάση 7 ημερών
 • Ιστορικό 52 εβδομάδων της χρήσης ενέργειας της εγκατάστασης.

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας