Ανάλυση ψυχροστασίου

Η Trane συλλέγει δεδομένα για την τρέχουσα λειτουργία των συστημάτων και παρέχει μια σαφή εικόνα για την απόδοση του ψυχροστασίου. Τα αποτελέσματα που συλλέγονται συγκρίνονται στη συνέχεια με ένα αναβαθμισμένο σύστημα για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας των επιλεγμένων λύσεων εκσυγχρονισμού. Η ανάλυση ψυχροστασίου περιλαμβάνει την παρακολούθηση της ροής νερού, της θερμοκρασίας και της εισόδου ισχύος για την αξιολόγηση της λειτουργίας και των επιδόσεων του συστήματος.

Χαρακτηριστικά

 • Διαδικασία 4 βημάτων
  • Επίσκεψη και αναγνώριση
  • Μετρήσεις στο χώρο εγκατάστασης
  • Ανάλυση
  • Συστάσεις
 • Μη επεμβατικό σύστημα μέτρησης

Πλεονεκτήματα

 • Αξιολογήστε τις πραγματικές απαιτήσεις ψύξης και την απόδοση του συστήματος
 • Προσδιορίστε τις καλύτερες λύσεις που προσαρμόζονται στις απαιτήσεις σας
 • Τηρήστε τις νομικές απαιτήσεις για τακτική αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης

Αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα: Litweb

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας