Παρατεταμένη εκκίνηση Trane

Βασική απόδοση συστήματος

Κύρια χαρακτηριστικά

Η Παρατεταμένη εκκίνηση Trane είναι η βασική αρχή για κτίρια υψηλής απόδοσης: 12 μήνες υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

Η Παρατεταμένη εκκίνηση Trane εκτείνεται πέρα από το πεδίο εφαρμογής της εγγύησης και περιλαμβάνει πέντε βασικές υπηρεσίες και τρεις προαιρετικές, που θα δημιουργήσουν μια βάση για το σύστημα ώστε να τεθούν τα θεμέλια για την ισχυρή και υψηλή απόδοση του κτιρίου.

 • Επαλήθευση εγκατάστασης και εκκίνηση
  Οι περισσότερες βλάβες στα HVAC συμβαίνουν τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του συστήματος.
 • Παρακολούθηση κρίσιμων παραμέτρων και προσαρμογής ρυθμίσεων συστήματος
  Η λειτουργία και οι κρίσιμες παράμετροι κατά το πρώτο έτος είναι σημαντικοί στους πρώτους μήνες "στρωσίματος".

Πλεονεκτήματα για τον πελάτη

Διασφαλίστε με την Παρατεταμένη εκκίνηση Trane ότι το σύστημα HVAC θα ξεκινήσει σωστά. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος επαλήθευσης της σωστής εγκατάστασης και διασφάλισης του υψηλότερου επιπέδου απόδοσης κατά τη διάρκεια του εξαιρετικά σημαντικού πρώτου έτους λειτουργίας

Η Παρατεταμένη εκκίνηση Trane εξασφαλίζει ότι η επένδυσή σας ενσωματώνεται πλήρως στο περιβάλλον και ότι παρέχει κορυφαίες επιδόσεις και ενεργειακή απόδοση.

5 βασικές υπηρεσίες

 • Επιθεώρηση μετά την εγκατάσταση
  Επαληθεύστε ότι η εγκατάσταση και η εκκίνηση πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις εργοστασιακές προδιαγραφές.
 • Έκθεση κριτηρίων αναφοράς
  Ανάλυση των τρεχόντων χαρακτηριστικών λειτουργίας του εξοπλισμού σας. Πρόκειται για ένα σύνολο κριτηρίων αναφοράς "τη στιγμή της εγκατάστασης"  για την παρακολούθηση των μεταβολών στην απόδοση κατά τα επόμενα χρόνια.
 • Επιθεώρηση ελέγχου καλής κατάστασης
  Μετρά τις κρίσιμες παραμέτρους, την προσαρμογή των ρυθμίσεων ελέγχου μονάδας και τη διόρθωση οποιωνδήποτε αποκλίσεων λειτουργίας.
 • Ανάλυση λαδιού ψυκτικού συγκροτήματος
  Αναλύει δείγματα, εντοπίζει τυχόν παρέκκλιση και συνιστά διορθωτικές ενέργειες.
 • Αλλαγές φίλτρων
  Σύμφωνα με τις συστάσεις της Trane, για μεγιστοποίηση της ροής και της απόδοσης του συστήματος

3 προαιρετικές υπηρεσίες

 • Ανάλυση κραδασμών
  Για τον ορισμό ενός συνόλου κριτηρίων αναφοράς για τη μεταγενέστερη αναγνώριση διάφορων μελλοντικών βλαβών, όπως απώλεια ευθυγράμμισης άξονα, ελαττώματα ρουλεμάν ή ηλεκτρικά προβλήματα κινητήρα.
 • Μείνετε συνδεδεμένοι
  Για την παρακολούθηση από απόσταση των κρίσιμων προειδοποιήσεων, την παροχή περιοδικής επαλήθευσης της σύνδεσης επικοινωνιών και την παραγωγή αυτοματοποιημένων εκθέσεων δραστηριότητας κρίσιμων προειδοποιήσεων.
 • Εκπαίδευση χειριστών
  Οι χειριστές σας εκπαιδεύονται στο χώρο εγκατάστασης σχετικά με τις καλύτερες διαδικασίες λειτουργίας και συντήρησης, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής, αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία του συστήματός σας.

Αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα: Litweb

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας