Υπηρεσίες εκκίνησης

Βεβαιωθείτε ότι η επένδυσή σας στα συστήματα HVAC ξεκινάει σωστά με τις Υπηρεσίες εκκίνησης της Trane. 

Η αρχική σας επένδυση στο νέο εξοπλισμό HVAC αντιπροσωπεύει μόνο το 5%–10% του κόστους κύκλου ζωής. Με την πάροδο του χρόνου, το κόστος λειτουργίας —ιδίως αυτά που θα ξοδέψετε για την ενέργεια— μπορεί να αυξηθεί 10 έως 20 φορές σε σχέση με τα αρχικά έξοδα για τον εξοπλισμό.

Για το λόγο αυτό είναι κρίσιμο το σύστημά σας να λειτουργεί με τη μέγιστη απόδοση κατά τη βασική περίοδο λειτουργίας. Οι σωστές υπηρεσίες —που εκτελούνται από καταρτισμένους, εκπαιδευμένους στο εργοστάσιο και εξουσιοδοτημένους από την Trane τεχνικούς— μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα σε ένα αποτελεσματικό λειτουργικό σύστημα και σε κάποιο που σπαταλά ενέργεια και χρήματα μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα. Οι Υπηρεσίες εκκίνησης της Trane εξασφαλίζουν ότι ο νέος σας εξοπλισμός έχει εγκατασταθεί σωστά και έχει ρυθμιστεί για να είναι αποτελεσματικός και αποδοτικός σε όλη τη διάρκεια ζωής του.