Συμβόλαια συντήρησης Trane

Μειώστε το κόστος λειτουργίας και βελτιώστε την υγεία του εξοπλισμού σας με την προγραμματισμένη συντήρηση της Trane

Τα συστήματα HVAC του κτιρίου σας πρέπει να έχουν αξιόπιστη απόδοση και δεν γίνεται ανεκτή η διακοπή λειτουργίας. Παράλληλα πρέπει να ελέγχετε το κόστος. Η διαχείριση μιας εγκατάστασης θα ήταν πολύ απλούστερη αν μπορούσατε απλώς να μειώσετε τις ανεπάρκειες του συστήματος και να αποτρέψετε τις διακοπές λειτουργίας.

Αντί να πρέπει να αντιμετωπίσετε έκτακτες ανάγκες σέρβις και επισκευές, θα μπορούσατε να διαθέσετε το χρόνο και την ενέργειά σας —ας μην αναφέρουμε τον προϋπολογισμό σας— σε πιο επωφελείς εργασίες.

Το κλειδί είναι η προληπτική συντήρηση. Προγραμματίζοντας εκ των προτέρων και ικανοποιώντας τις ανάγκες συντήρησης σε μια συστηματική, προγραμματισμένη βάση, μπορείτε να έχετε σημαντική εξοικονόμηση και να περιορίσετε ουσιαστικά τις μη προγραμματισμένες διακοπές λειτουργίας.

Η έρευνα έδειξε ότι με την τακτική προληπτική συντήρηση όχι μόνο κερδίζετε διάρκεια ζωής για τον εξοπλισμό σας και πιο ενεργειακά αποδοτική λειτουργία, αλλά μπορείτε να εξοικονομήσετε και περίπου 12-18% από τον προϋπολογισμό σας σε σύγκριση με τις έκτακτες επισκευές.

Δεδομένου ότι όλες οι εργασίες συντήρησης παρέχονται με προγραμματισμένο τρόπο, τα Προγραμματισμένα συμβόλαια με τους τεχνικούς σέρβις μας έχουν χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τα επί τόπου αιτήματα για σέρβις που πληρώνετε τώρα.

Αποκτήστε τον έλεγχο της συντήρησης του συστήματος του κτιρίου σας. Τηλεφωνήστε σήμερα κιόλας στο τοπικό γραφείο της Trane. Θα σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε τα συμβόλαια συντήρησης που ταιριάζουν περισσότερο στις ανάγκες σας.

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας