Συμβόλαια Trane Select™

Συμβάσεις πλήρους συντήρησης για συστήματα θέρμανσης, αερισμού, κλιματισμού

Αντιμετωπίστε τα προβλήματα πριν επηρεάσουν τη λειτουργία

Τα Συμβόλαια Trane Select αναβαθμίζουν την προγραμματισμένη συντήρηση. Με ένα συμβόλαιο Trane Select, απολαμβάνετε όλα τα οφέλη ενός προγραμματισμένου συμβολαίου, με κάλυψη για ανταλλακτικά και εργατικά.

Κύρια χαρακτηριστικά

Συνεργαζόμαστε μαζί σας για να επιλέξουμε τα καλύτερα εξαρτήματα και τα συστήματα για την εγκατάσταση που θέλετε να διαχειριστεί η Trane. Καλύπτουμε το κόστος επισκευής του συστήματός σας ή της αντικατάστασης των προεπιλεγμένων εξαρτημάτων εάν παρουσιάσουν βλάβη. Ο εξοπλισμός σας θα υπόκειται σε τακτικό έλεγχο, προληπτική συντήρηση και σωστή ρύθμιση. Η Trane σάς βοηθά να γνωρίσετε τα εύρη αποδεκτής απόδοσης, την αξιοπιστία και την ανοχή στον κίνδυνο για να καθορίσετε το επίπεδο κάλυψης που απαιτείται. Επιλέγοντας το επίπεδο κάλυψης που προτιμάτε, γνωρίζετε επακριβώς τις υπηρεσίες και τα ανταλλακτικά που καλύπτονται και μπορείτε να προβλέψετε το κόστος συντήρησης.

Πλεονεκτήματα για τον πελάτη

Βέλτιστο κόστος ιδιοκτησίας

  • Με την προγραμματισμένη συντήρηση διασφαλίζεται η άριστη απόδοση κατά τη λειτουργία του συστήματος κλιματισμού σας, με εξοικονόμηση ενέργειας έως και 12%.
  • Ο εξοπλισμός σας θα υπόκειται σε τακτικό έλεγχο, προληπτική συντήρηση και σωστή ρύθμιση. Όλα τα πιθανά προβλήματα θα διορθώνονται πριν τα αντιληφθεί οποιοσδήποτε μέσα στο κτίριό σας.
  • Επιλέγοντας το επίπεδο κάλυψης που προτιμάτε, γνωρίζετε επακριβώς τις υπηρεσίες και τα ανταλλακτικά που καλύπτονται.
  • Όσον αφορά τις δαπάνες, δεν σας περιμένουν εκπλήξεις.

Έχετε το κεφάλι σας ήσυχο

  • Η Trane προσέχει τις ανάγκες σας.
file

Αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα: Litweb

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας