Εργαστήριο λαδιού Trane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανάλυση από εμπειρογνώμονες στην υπηρεσία σας

Η υψηλή ποιότητα λαδιού βελτιστοποιεί τον κύκλο ζωής του συμπιεστή. Η τακτική ανάλυση λαδιού συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου πρόωρης ζημιάς και μπορεί να μειώσει το κόστος και τη συχνότητα αλλαγών λαδιού.

Η ποιότητα λαδιού μπορεί να επηρεαστεί από τρεις κύριους παράγοντες:

  • Φθορά
  • Χημεία
  • Ρύπανση

Χάρη στο νέο μας εργαστήριο, που είναι βασισμένο σε τεχνολογία αιχμής, σε συνδυασμό με πείρα 40 ετών, οι εμπειρογνώμονες της Trane είναι σε θέση να αναγνωρίζουν αυτά τα ζητήματα, πραγματοποιώντας την αποτελεσματικότερη ανάλυση λαδιού μηχανημάτων HVAC που υπάρχει, με τη χρήση της πλέον πρόσφατης τεχνολογίας και εξοπλισμού.

 

Προληπτική συντήρηση για μειωμένο κόστος λειτουργίας

Η Ανάλυση λαδιού της Trane είναι ένα εργαλείο πρόληψης που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση ζητημάτων μικρής σημασίας, προτού αυτά γίνουν σημαντικά προβλήματα. Επίσης, μειώνει το χρόνο ανίχνευσης βλαβών και επιτρέπει τον προγραμματισμό της κατάλληλης συντήρησης.

Ο αριθμός αλλαγών λαδιού μπορεί να μειωθεί κατά το ήμισυ, με αποτέλεσμα χαμηλότερο κόστος λειτουργίας και μικρότερη επίδραση στο περιβάλλον.

 

Ανάλυση λαδιού Trane

  • Διατίθεται για όλες τις τεχνολογίες και μάρκες συμπιεστών
  • Διατίθεται για οποιοδήποτε λάδι μηχανήματος HVAC
  • Παρέχει γρήγορα αποτελέσματα (εντός 5 εργάσιμων ημερών)
  • Πλήρης αναφορά με σχόλια και διορθωτικές συστάσεις
  • Περιλαμβάνει συγκρίσεις με προηγούμενες αναλύσεις
  • Επιτρέπει την παρακολούθηση της εξέλιξης των αλλαγών λαδιού

Αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα: Litweb

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας