Υπηρεσίες

Βελτιώνουμε τα κτίρια που ζούμε

Με μια πλήρη γκάμα δυνατοτήτων σέρβις και την εξειδίκευση που παρέχει ένα εκτεταμένο δίκτυο σέρβις πάντα στη διάθεσή σας, οι λύσεις σέρβις Trane εξασφαλίζουν την πιο αξιόπιστη και οικονομική απόδοση των συστημάτων HVAC από την πρώτη μέρα και σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

Δεδομένου ότι η λειτουργία και η συντήρηση αποτελούν σημαντικό μέρος του συνολικού προϋπολογισμού σας, οι αποφάσεις που αφορούν το σέρβις και τη συντήρηση του συστήματος HVAC είναι στρατηγικής σημασίας. Οι Υπηρεσίες της Trane λαμβάνουν υπόψη όλες τις απαιτήσεις σας για να παρέχουν αποτελεσματική υποστήριξη στην αύξηση της αξιοπιστίας, τη βελτίωση του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου.

Απευθυνθείτε στην Trane για επαγγελματικό σέρβις και υποστήριξη. Θα συνεργαστούμε στενά για να επιλέξουμε τις σωστές δράσεις που αντιστοιχούν στις επιχειρηματικές σας ανάγκες.