Επικοινωνήστε με τον ειδικό των Υπηρεσιών ενοικίασης Trane

Ψύξη έκτακτης ανάγκης για την κάλυψη αυξημένων κρίσιμων αναγκών παραγωγικότητας

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Location: Ισπανία

Rental Need: trane-commercial:trane-europe/rental-needed/hvac-cooling

Products Installed: 1 αερόψυκτο ψυκτικό συγκρότημα RTAD

Cooling Capacity: 645 kW

υπηρεσίες ενοικίασης ψυκτικών συγκροτημάτων

Πρόκληση

Κατά τη διάρκεια της ταχείας εξάπλωσης του COVID-19, αυτή η κορυφαία φαρμακευτική εταιρεία στη βόρεια Ισπανία επικεντρώθηκε στη διασφάλιση της συνεχούς παροχής φαρμάκων στους ανθρώπους που τα χρειάζονταν. Όταν εντοπίστηκαν δύο ελαττωματικά ψυκτικά συγκροτήματα στο σύστημα HVAC, χρειάστηκε επειγόντως μια λύση ενοικίασης για να αποφευχθούν καθυστερήσεις στην παραγωγή.

Λύση

Ο φαρμακευτικός όμιλος είχε εγκαταστήσει πρόσφατα νέο εξοπλισμό Trane στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Η θετική της εμπειρία με τον αποδοτικό εξοπλισμό και τις υπηρεσίες της Trane την ώθησε να απευθυνθεί στις Υπηρεσίες ενοικίασης Trane για μια αξιόπιστη και γρήγορη λύση ενοικίασης. Η πρωτοφανής αυξανόμενη ζήτηση για φάρμακα που σώζουν ανθρώπινες ζωές ώθησε την ισπανική ομάδα να δράσει γρήγορα. Είχε ήδη εξοικειωθεί με την επιτόπου εγκατάσταση HVAC. Η ομάδα πραγματοποίησε γρήγορα μια αξιολόγηση και προσδιόρισε εύκολα τον καλύτερο εξοπλισμό ελέγχου θερμοκρασίας που θα επιτάχυνε τη διαδικασία υλοποίησης.

Τα δύο ελαττωματικά ψυκτικά συγκροτήματα αφαιρέθηκαν και αντικαταστάθηκαν με ένα αερόψυκτο ψυκτικό συγκρότημα ενοικίασης, παρέχοντας μια ταχύτερη και πιο αποδοτική λύση. Η ομάδα ενοικίασης και εξυπηρέτησης πραγματοποίησε την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία. Πολύ γρήγορα, η απαιτούμενη ψυκτική ικανότητα των 645 kW παραδόθηκε στους καθαρούς χώρους.

Αποτελέσματα

Η γρήγορη απόκριση και εγκατάσταση ενός συστήματος ψύξης υψηλής παραγωγικής ικανότητας συνέβαλε στη διατήρηση της σταθερής ψύξης και του ακριβούς ελέγχου θερμοκρασίας που απαιτούνταν για να καλυφθούν οι απαιτήσεις ασφάλειας και ταχύτητας παραγωγής φαρμάκων κρίσιμης σημασίας του πελάτη.

Κατά τη διάρκεια των δύσκολων συνθηκών της πανδημίας COVID-19, η Trane επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της να παρέχει αδιάλειπτες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε επιχειρήσεις κρίσιμης σημασίας. Αυτή η επιτυχημένη λύση ενοικίασης έκτακτης ανάγκης ήταν άλλο ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η μοναδική τεχνογνωσία της Trane σε συνδυασμό με έναν εκτεταμένο στόλο ενοικίασης και εξαιρετικά καταρτισμένους τεχνικούς σέρβις θα μπορούσαν να κάνουν την πραγματική διαφορά.