Επικοινωνήστε με τον ειδικό των Υπηρεσιών ενοικίασης Trane

Άμεση απόκριση σε ανάγκες ψύξης κέντρου δεδομένων

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Location: Γαλλία

Industry: Data Centers

Rental Need: trane-commercial:trane-europe/rental-needed/hvac-cooling

Products Installed: 2 αερόψυκτα ψυκτικά συγκροτήματα με ελικοειδή συμπιεστή

Cooling Capacity: 1,3 MW

ψύξη κέντρων δεδομένων

Πρόκληση

Σε ένα μεγάλο κέντρο δεδομένων συνεγκατάστασης στη Γαλλία σημειώθηκαν αρκετές διαδοχικές βλάβες στο ψυκτικό συγκρότημα της υπάρχουσας εγκατάστασης ψύξης. Επειδή το κέντρο δεδομένων ήθελε να συνεχίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του, η εγκατάσταση χρειαζόταν επιπλέον ικανότητα ελέγχου θερμοκρασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη διαθεσιμότητα για τους πελάτες.

Λύση

Η τοπική ομάδα μηχανικών και ειδικών εφαρμογών ενοικίασης ανέλαβε δράση. Εξέτασαν τις ανάγκες της εγκατάστασης και σχεδίασαν ένα σύστημα ψύξης 1,3 MW που θα χειριζόταν τα απαιτούμενα φορτία και θα βελτίωνε την απόδοση ψύξης.

Μέσα σε 48 ώρες, εγκαταστάθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία δύο αερόψυκτα ψυκτικά συγκροτήματα Sinstesis RTAF, εξασφαλίζοντας τη λειτουργία του χώρου τεχνολογιών πληροφορικής (IT).

Αποτελέσματα

Οι Υπηρεσίες ενοικίασης Trane προσέφεραν την απαιτούμενη αξιόπιστη και αποτελεσματική ψύξη. Η παρεχόμενη λύση έδωσε στους χειριστές τη σιγουριά ότι υπήρχε η απαραίτητη εφεδρική ικανότητα και ότι ήταν διασφαλισμένη η αδιάλειπτη διαθεσιμότητα.

Τα κέντρα δεδομένων δεν μπορούν να μένουν εκτός λειτουργίας. Οι υπηρεσίες ενοικίασης του τεράστιου στόλου μας για προσωρινή και κλιμακωτή παροχή εξοπλισμού HVAC μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις έκτακτης ανάγκης. Οι ομάδες μηχανικών, τεχνικών και ειδικών βελτιστοποίησης ενέργειας των Υπηρεσιών ενοικιάσεων Trane έχουν τη δυνατότητα να προβλέπουν τυχόν προβλήματα συστημάτων και να δρουν προληπτικά.