Επικοινωνήστε με τον ειδικό των Υπηρεσιών ενοικίασης Trane

Όταν κάποιο ψυκτικό συγκρότημα παρουσιάζει βλάβη πρέπει να αντικαθίσταται γρήγορα

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Location: Γαλλία

Rental Need: trane-commercial:trane-europe/rental-needed/hvac-cooling

Products Installed: 1 αερόψυκτο ψυκτικό συγκρότημα με ελικοειδή συμπιεστή Sintesis RTAF

Rental Duration: 4 ημέρες

υπηρεσία επισκευής ψυκτικού συγκροτήματος

Πρόκληση

Όταν εντοπίστηκε ένα ελαττωματικό ψυκτικό συγκρότημα στις εγκαταστάσεις μιας κορυφαίας γαλλικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών, έπρεπε να δοθεί μια γρήγορη λύση ώστε ο έλεγχος της θερμοκρασίας να παραμένει σταθερός.

Οι Υπηρεσίες ενοικίασης Trane κλήθηκαν να λύσουν το πρόβλημα και να διασφαλίσουν ότι το δίκτυο θα εξακολουθούσε να λειτουργεί αδιάλειπτα.

Λύση

Οι Υπηρεσίες ενοικίασης Trane ανέλαβαν δράση και παρείχαν πλήρη διαχείριση έργου. Οι τεχνικοί της Trane βρέθηκαν επιτόπου μέσα σε λίγες ώρες για να αξιολογήσουν την κατάσταση. Έπρεπε να επισκευαστεί το ελαττωματικό ψυκτικό συγκρότημα και να ρυθμιστεί προσωρινός εξοπλισμός ως εφεδρικός.

Ένα αερόψυκτο ψυκτικό συγκρότημα εγκαταστάθηκε και τέθηκε σε λειτουργία γρήγορα, με αποτέλεσμα να μη διακοπεί η ψύξη. Μέσα σε τέσσερις ημέρες, η ελαττωματική μονάδα επισκευάστηκε παρέχοντας την αρχική απόδοση.

Αποτελέσματα

Η τοπική ομάδα της Trane παρείχε γρήγορες και αποτελεσματικές υπηρεσίες. Η γρήγορη απόκριση έκανε τον πελάτη να εμπιστευτεί την τεχνογνωσία μας και τις ικανότητές μας για τη διαχείριση όλων των λειτουργικών του αναγκών.