Επικοινωνήστε με τον ειδικό των Υπηρεσιών ενοικίασης Trane

Ενοικίαση κοινής χρήσης και κυκλική οικονομία

Ένα βήμα προς τη βιωσιμότητα

Η επιλογή λύσεων ενοικίασης είναι μια υπεύθυνη επιλογή για την προώθηση μιας πιο βιώσιμης προσέγγισης στα συστήματα HVAC. Η ευελιξία του επιχειρηματικού μοντέλου EaaS είναι το κλειδί για να επαναξιολογήσουμε την προσέγγισή μας στα συστήματα HVAC και να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα προς μια πιο βιώσιμη ψύξη και θέρμανση.

Μείωση της ενεργειακής έντασης και της κατανάλωσης των φυσικών πόρων

Υπάρχουν πολλές εφαρμογές HVAC στην πραγματική ζωή, όπου μια λύση ενοικίασης μπορεί να συμβάλει στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα ή της ενεργειακής έντασης, είτε με κοινή χρήση του εξοπλισμού είτε με χρήση του πιο πρόσφατου μηχανήματος που διαθέτει τεχνολογία αιχμής.

Τα πλεονεκτήματα του EaaS (Equipment as a Service – Εξοπλισμός ως υπηρεσία)

Το μοντέλο EaaS προσδίδει ευελιξία και προσαρμοστικότητα στην επιχείρησή σας.

Η κοινή χρήση εξοπλισμού ωφελεί τον πλανήτη μας

Επικοινωνήστε με την Trane

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε

Κοινή χρήση EaaSy

Για κάθε πελάτη με εποχική ζήτηση για ψύξη ή θέρμανση, υπάρχει πάντα ένας άλλος πελάτης με την αντίθετη ανάγκη. Οι Υπηρεσίες ενοικίασης Trane είναι το κεντρικό σημείο ανάμεσα σε αυτούς τους δύο πελάτες και μπορούν να εγγυηθούν το ίδιο επίπεδο εξυπηρέτησης για δύο ξεχωριστά μηχανήματα με τη χρήση μίας μονάδας που αξιοποιείται πλήρως στη διάρκεια του έτους.

Πλεονεκτήματα
Μια υπεύθυνη επιλογή για μείωση κατά το ήμισυ της κατανάλωσης πόρων που θα απαιτούνταν για την κατασκευή δύο ξεχωριστών μηχανημάτων όταν μόνο ένα είναι πραγματικά απαραίτητο.

Ιδανική λύση για
Πελάτες και εφαρμογές με εποχικές ανάγκες ψύξης ή θέρμανσης.

Αναβάθμιση EaaSy

Όταν η ζήτηση ψύξης ή θέρμανσης υπάρχει για όλη τη διάρκεια του έτους, μια λύση Trane EaaSy είναι ιδανική για την τακτική αναβάθμιση του συστήματος HVAC του πελάτη και την εναρμόνιση με την πιο αποδοτική τεχνολογία κατά την είσοδό του στην αγορά.

Πλεονεκτήματα
Χρησιμοποιείτε ένα σύστημα που είναι πάντα στην κορυφή της καμπύλης απόδοσης για ελάχιστο ενεργειακό κόστος και μέγιστη μείωση αποτυπώματος. Αλλάζετε τον εξοπλισμό όσο συχνά θέλετε.

Ιδανική λύση για
Πελάτες και εφαρμογές με ζήτηση για θέρμανση ή ψύξη ολόκληρο το έτος, όπου η ενεργειακή ένταση, το ενεργειακό κόστος και το αποτύπωμα άνθρακα είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες.

Πόροι

Ιστορίες πελατών